werving en selectie

leerwerkplekken

Een stage is een goede manier om te ervaren of een bepaald type werk past bij een werknemer en zijn beperking. Voor u is het een veilige manier om kennis te maken met een nieuwe werknemer. Daarbij is een stage voor de betreffende werknemer ook  een goede manier om te laten zien wat hij waard is. 

Stagiair via een opleiding
Bij een stage is bijna altijd een stagebegeleider betrokken. Soms bezoekt deze de stagiair, maar hij heeft waarschijnlijk vooral op afstand contact met u. In sommige gevallen is de stagebegeleider altijd aanwezig als de jongere stage loopt. Dat laatste gebeurt vooral bij verstandelijk gehandicapte jongeren die een voortgezet speciaal onderwijs-opleiding volgen. De school en/of de stagebegeleider kan u hierover uitleg geven.
Vaak legt de school u een stageovereenkomst voor. Maar u kunt in overleg met de school ook zelf een stagecontract maken. In een stageovereenkomst staan afspraken werkzaamheden, begeleiding, vergoedingen, verzekeringen en wat te doen bij problemen.

Stagiair via re-integratie
Ook voor een re-integratietraject kan een werkzoekende met een beperking stage lopen. Het kan gaan om proefplaatsing, een JOP-stage of detachering. Meestal is het doel werkervaring opdoen voor een betere positie op de arbeidsmarkt. Het UWV, de gemeente, een SW-bedrijf of de AWBZ kan een re-integratietraject financieren. U krijgt dan te maken met een jobcoach, een re-integratieconsulent van een gemeente, re-integratiebedrijf of zorginstelling of een arbeidsdeskundige van het UWV. Die vertelt u alles over de mogelijkheden en voorwaarden. Een stage of proefplaatsing kan voor u nuttig zijn om meer zicht te krijgen op de capaciteiten van de werknemer, het type en niveau van begeleiding dat de werknemer nodig heeft en de benodigde werkaanpassingen en hulpmiddelen.

Stagevergoeding
Of u een vergoeding betaalt voor de stage, hangt van uw bedrijf af. Daarin kunnen de diverse overwegingen meespelen.  

  • Hoe lang duurt de stage? Hoe langer, des te meer kan de stagiair in de loop van de stage voor uw bedrijf opleveren
  • Hoe capabel is de stagiair, hoeveel werkervaring heeft hij?
  • Het opleidingsniveau: hoe hoger, des te hoger de vergoeding
  • Heeft u de inzet van de stagiair nodig, profiteert u ervan? Of betekent het voor uw bedrijf vooral een extra inzet?
  • Is er schaarste van aanbod van stagiairs in deze studierichting, concurreert u met collega-bedrijven?
  • Bij een BBL-opleiding sluit u een arbeidscontract met de stagiair en geldt hij als werknemer. 
  • Welke gevolgen de vergoeding heeft voor de uitkering van de werknemer?

Loonbelasting en premies
Over een stagevergoeding moet u loonbelasting en premies afdragen. Soms geeft u niet de stagiair, maar de school een vergoeding. In dat geval hoeft u geen loonbelasting of premies af te dragen.

Afdrachtvermindering en premiekorting
Voor werknemers die een duale opleiding volgen, kunt u op stagevergoedingen in veel gevallen een korting op de afdracht loonbelasting toepassen. Voor jonggehandicapte stagiairs kunt u bovendien soms premiekorting toepassen.