CrossOverprojecten

jobcoach XXL

Als werkgever wordt u geconfronteerd met veranderingen in de sociale zekerheid. Nog niet zo lang geleden was het gebruikelijk om jongeren met een beperking een uitkering voor het leven te geven. Nu wordt iedereen geacht zoveel mogelijk zelf te verdienen. Het is dus belangrijk dat deze jongeren aan het werk komen.

Daarvoor is –mede- de aandacht en bereidheid van werkgevers nodig. Werkgevers kunnen bijdragen door oog te hebben (te krijgen) voor de competenties en mogelijkheden van mensen met moeilijke lijven of onnavolgbare gedachten.

De huidige wet- en regelgeving maakt het u als werkgever niet makkelijk. Er zijn allerhande regels, subsidies en voorzieningen. En er zijn veel dienstverleners: re-integratiebureaus, trajectbegeleiders, UWV-medewerkers, gemeenteambtenaren en jobcoaches. Die laatste groep staat centraal in het CrossOverrapport Jobcoach XXL

CrossOver wil het fenomeen ‘jobcoach’ inzichtelijk maken voor belanghebbenden. Aan de hand van ervaringen van beleidsmakers, uitvoerders, dienstverleners, jongeren met een beperking en hun ouders hebben we inzicht gekregen in de dagelijkse praktijk; de knelpunten, maar ook de kansen en mogelijkheden die dat oplevert.

Bekijk het gedeelte voor werkgevers in het rapport Jobcoach XXL

Bekijk het volledige rapport

financiering

Op het moment dat u mensen gaat werven voor een openstaande vacature, kunt u te maken krijgen met een sollicitant met een beperking. Het kan ook zijn dat u al in contact bent met een werknemer met een arbeidshandicap. Het is dan handig om van te voren te weten welke financiële mogelijkheden er voor u zijn>

begeleiding en ondersteuning

De richtlijn is: gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Ook al is werken met een jonggehandicapte voor u onbekend terrein, zorg voor voldoende plezier en ga zo gewoon mogelijk om met de werknemer. >