CrossOverprojecten

Onderzoeken

Wilt u meer lezen over de mogelijkheden en kansen van Wajongers voor uw bedrijf? Of lezen over nieuwe ontwikkelingen zoals jobcarving en inclusieve arbeidsorganisaties? CrossOver zet voor u diverse onderzoeken en rapporten op een rijtje.

Inclusief herontwerp van werkprocessen
Dit artikel beschrijft een nieuwe manier om werkplekken voor mensen met een beperking binnen uw organisatie te creeren.  

CNV Wajongproof
CNV jongeren onderzocht de manier waarop de cao- afspraken over Wajongers tot stand komen en geeft aanbevelingen over hoe deze in de toekomst concreter geformuleerd kunnen worden. Daarnaast bevat het rapport interessante implementatieadviezen voor werkgevers.

Regioplan
Regioplan is verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie van de pilot ‘het realiseren van meer werkplekken bij werkgever’. Dit is één van de vier pilots ‘werken naar vermogen’ die zijn ingesteld naar aanleiding van het advies van de commissie ‘Fundamentele herbezinning Wet Sociale Werkvoorziening’ (commissie De Vries). De eerste rapportages zijn eind april 2011 openbaar geworden.
Eerste tussenrapportage
Tweede tussenrapportage
Derde tussenrapportage

Wajongers op de werkvloer
Inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven, RWI aug 2010, (diende als basis voor de Wajongwijzer)
Concrete informatie over stappen die u in specifieke bedrijfssituaties kunt zetten om Wajongers succesvol in te zetten binnen uw bedrijf. Op een groot aantal onderdelen zeer geschikt voor werkgevers/HRM consultants die meer achtergrondinformatie willen over wat je kunt verwachten met Wajongers op de werkvloer.

Wajongers en werkgevers: over omvang en omgang
In dienst treden van Wajongers en behouden van werk, TNO en Vilans, feb 2009.
Dit onderzoek geeft inzicht in verschillen in arbeidsparticipatie van Wajongers in MKB en GB (groot bedrijf) en mogelijke achterliggende oorzaken daarvan zoals beeldvorming, plaatsingsmogelijkheden, HRM-beleid en reintegratieaanpak. MKB en GB kunnen aan deze inzichten ideeën ontlenen om het aantal Wajongers in hun sector te vergroten.

Mist u hier een onderzoek? Aanvullingen zijn van harte welkom. Neem hiervoor contact op met projectleider Dorien Verhoeven, bereikbaar via e-mail of bel 06 46 16 36 28.

financiering

Op het moment dat u mensen gaat werven voor een openstaande vacature, kunt u te maken krijgen met een sollicitant met een beperking. Het kan ook zijn dat u al in contact bent met een werknemer met een arbeidshandicap. Het is dan handig om van te voren te weten welke financiële mogelijkheden er voor u zijn>

begeleiding en ondersteuning

De richtlijn is: gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Ook al is werken met een jonggehandicapte voor u onbekend terrein, zorg voor voldoende plezier en ga zo gewoon mogelijk om met de werknemer. >