CrossOverprojecten

Ondersteuners

Verscheidene organisaties en instanties kunnen u ondersteunen bij de uitvoering van de cao-afspraken voor Wajongers.

Locus
Locus is een landelijke netwerkorganisatie van sw-bedrijven en gemeenten waar de verbinding gelegd wordt naar het landelijk bedrijfsleven. Locus is een publiek-private samenwerking. Philips, Sligro, Alliander en Vebego zitten in de Raad van Advies en bouwen mee aan Locus. Lees verder...

UWV: CAO Meld, Advies en Leverpunt Wajong
UWV helpt u bij het opstellen van convenanten en de praktische uitvoering daarvan. Op een Werkplein kan een regionaal bedrijfsadviseur van UWV u van passend advies voorzien.

MVO Nederland
MVO Nederland helpt u bij het vormgeven van maatschappelijk verantwoord ondernemen en kan u in contact brengen met collega-werkgevers om ervaringen te delen.

Start Foundation
Het Baanbreker Krediet van maatschappelijk investeerder Start Foundation is een aanvullende financiering voor bedrijven met een duurzaam mensgericht beleid. Wie komen in aanmerking? Maatschappelijk bewogen MKB ondernemers met mensen in dienst die niet zomaar overal op de arbeidsmarkt terecht kunnen, zoals onder meer wajongeren, 50-plussers en laagopgeleiden.

USG Restart
Bij werkgevers groeit het besef om meer te werken met specifieke doelgroepen, maar niet altijd weet men daar een praktische invulling aan te geven. Wilt u binnen uw bedrijf gaan werken met Wajongers, maar weet u niet hoe te beginnen? USG Restart kan u helpen bij de uitrol van het beleid binnen uw organisatie. Lees verder....

CAP100
CAP100 is een unieke organisatie, die zich inzet om continu een selecte groep van 100 talenten met een lichamelijke handicap onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven. Daarnaast zet CAP100 zich in voor positieve beeldvorming als het gaat om werknemers met een lichamelijke handicap. Lees verder...

BoaBorea
Meer re-integratiebureaus en jobcoachorganisaties hebben expertise opgebouwd als het gaat om het werven, selecteren en begeleiden van Wajongers. BoaBorea biedt een zoekfunctie op haar website waarmee u de bureaus per regio kunt vinden. Bekijk de zoekfunctie.

Wajongwijzer
Waar vind ik een Wajonger? Wat zijn de voordelen? Hoe creëer ik een passende functie? Zomaar wat vragen die u als werkgever misschien wel heeft als het gaat om Wajongers. De antwoorden kunt u vinden op Wajongwijzer.nl.

Mist u hier een organisatie? Aanvullingen zijn van harte welkom.Neem dan contact op met projectleider Dorien Verhoeven, bereikbaar via e-mail of bel 06 46 16 36 28.

 

financiering

Op het moment dat u mensen gaat werven voor een openstaande vacature, kunt u te maken krijgen met een sollicitant met een beperking. Het kan ook zijn dat u al in contact bent met een werknemer met een arbeidshandicap. Het is dan handig om van te voren te weten welke financiële mogelijkheden er voor u zijn>

begeleiding en ondersteuning

De richtlijn is: gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Ook al is werken met een jonggehandicapte voor u onbekend terrein, zorg voor voldoende plezier en ga zo gewoon mogelijk om met de werknemer. >