CrossOverprojecten

In de media

Toolkit CAP 100

Er heerst nog veel negatieve beeldvorming als het gaat om de doelgroep mensen met een lichamelijke handicap en arbeid. Er wordt nog veel gedacht in beperkingen in plaats van in mogelijkheden en talent. CAP100 wil dit graag veranderen en heeft daarom Toolkit CAP werk(t)ontwikkeld. De Toolkit geeft concrete en praktische tools om organisaties beter in te richten en voor te bereiden op werknemers met een lichamelijke handicap. De Toolkit is mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.
Interesse in toolkit?
Als bedrijven interesse hebben in de Toolkit kunnen zij contact opnemen met CAP100. Na een korte kennismaking met CAP100 wordt de Toolkit gratis ter beschikking gesteld aan geïnteresseerde bedrijven.


De Normaalste Zaak beleeft vliegende start

Vanuit het nieuwe werkgeversplatform De Normaalste Zaak maken 70 bedrijven zich sterk om mensen met een beperking of een andere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in hun bedrijf. Bij de lancering van dit netwerk afgelopen donderdag, schaarden zij zich achter dit initiatief van MVO Nederland, Start Foundation en werkgeversvereniging AWVN. Onder hen kleine en middelgrote MKB-bedrijven, maar ook Ahold, NS, McDonald’s en Rabobank Nederland. Lees verder...


Wajongpaspoort geeft praktische tips om cao-afspraken te maken

SER-voorzitter Wiebe Draijer heeft vandaag het eerste exemplaar in ontvangst genomen van het Wajongpaspoort, een boekje met praktische tips en concrete voorbeelden voor werkbare cao-afspraken over de inzet van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Het paspoort biedt werkgevers handvatten om de huidige drempels te slechten. En dat is nodig, want werkgevers zijn positief over de inzet van Wajongers, maar cao-afspraken blijken lastig te maken en lastig uit te voeren.Lees verder...


Timing publiceert whitepaper ‘Wajongers op de werkvloer’

Met de publicatie van het whitepaper 'Wajongers op de werkvloer, de winst van duurzaam (flex)werk', brengt Timing de mogelijkheden die het werken met Wajongers biedt in beeld. Het whitepaper kan voor organisaties een handreiking zijn om succesvol invulling te geven aan het people aspect binnen hun MVO-beleid. Dit aspect blijkt naast planet en profit vaak nog wat onderbelicht. Lees verder...


Met een WIA- of Wajonguitkering opleiding 'assistent drogisterij' volgen

UWV heeft met Kruidvat, IMKO-opleidingen en Alexander Calder arbeidsintegratie afspraken gemaakt om mensen met een WIA- of Wajonguitkering het diploma‘assistent drogisterij’ via een leerwerktraject aan te bieden. Vanaf september kunnen de eerste belangstellenden met deze opleiding van start gaan.
Lees verder...


Valkuilen en successen uitwisselen over werkgeversdienstverlening

Wethouders Sociale Zaken uit de drie noordelijke provincies hebben op 5 juli jl. met elkaar van gedachten gewisseld over werken naar vermogen, in het bijzonder over de rol van gemeenten bij werkgeversdienstverlening. Wat zijn de valkuilen voor gemeenten en waar worden de successen geboekt? De bijeenkomst was georganiseerd in het kader van het Bestuurlijk ondersteuningsprogramma werken naar vermogen van de VNG, in samenwerking met de provinciale afdelingen van Drente (VDG), Friesland (VFG) en Groningen (VGG). Lees meer over deze ontmoeting...


Regionale werkgeversdienstverlening met couleur locale

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, hebben gemeenten werkgevers nodig. Gemeenten willen het voor werkgevers makkelijk en aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. In de regio Arnhem willen de wethouders samen met het UWV en het regionale sw-bedrijf de dienstverlening aan werkgevers op regionaal niveau organiseren met mogelijkheden voor behoud van de couleur locale. Lees verder...


Baanbrekende samenwerking SW Delta, Westerik Groep en Start Foundation

Ondernemer Micha Westerik: ‘‘Hoezo afstand tot de arbeidsmarkt?”

SW Delta en de Westerik Groep in Zutphen hebben een nieuwe weg gevonden om méér mensen vanuit de sociale werkvoorziening (SW) in het reguliere bedrijfsleven te plaatsen. Ze maken daarbij gebruik van het Baanbreker Krediet van maatschappelijk investeerder Start Foundation.

Lees meer over de spraakmakende aanpak van deze partijen op Start Foundation of SW Delta Zutphen.


TOOON zie de Realisten ontstaan

Jongerenvakbond CNV Jongeren en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben een nieuw platform gelanceerd om jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen: De Realisten. De organisaties vinden dat de huidige manier om deze Wajongers aan het werk te helpen, via het UWV en re-integratiebureaus, te langzaam gaat en hebben te weinig vertrouwen in het oplossend vermogen van de politiek.
Lees meer op TOOON.


Nieuwe website: De Utrechtse RijwielFabriek

Bij De Utrechtse RijwielFabriek, kortweg DURF, werken mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op de nieuwe website: www.durfutrecht.nl vindt u alle informatie over dit leerwerktraject voor jongeren. DURF werkt samen met scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (Pro), gemeenten en het UWV.


'Inclusief ondernemen, gewoon beter voor iedereen'

MVO, AWVN en Start Foundation lanceren een nieuwe website: De Normaalste zaak, over het belang van inclusief ondernemen. Bekijk de website.


Fact Report Arbeidsmarkt

Interessant rapport: Fact Report Arbeidsmarkt, van The Fact Club. Het doel van The Fact Club is het publieke debat voeden met feiten. Dit Fact Report brengt de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart. Bekijk het rapport.


Purmerendse werkgevers en werkzoekenden samengebracht

Purmerend kent een groot aantal mensen mensen met een bijstandsuitkering. Door de recessie neemt dit aantal in een snel tempo toe. RadarCommunicatie leverde een bijdrage aan het beleidsplan 'Aanval op de bijstand' en ontwikkelde een campagnematige aanpak voor de werkgeversbenadering. Bijzonder aan de aanpak is dat lokale werkgevers en bijstandsgerechtigden hun gezicht verbinden aan de campagne. Samen zorgen zij ervoor dat de website en de vele voordelen voor werkgevers en werkzoekenden meer bekendheid krijgen. Lees verder...


Kwaliteit Unilever komt dit keer van Wajong-afspraken

“De kwaliteit van deze nieuwe cao komt dit keer van de afspraken die we met Unilever hebben kunnen maken over het in dienst nemen van tien jonggehandicapten. Qua loonstijging was er weinig te behalen.” Onderhandelaar Frans van de Veen van CNV Vakmensen is daarom gematigd tevreden over het behaalde resultaat van de cao-onderhandelingen. Lees verder....


UWV en GGZ stimuleren arbeidsdeelname mensen met psychische aandoening

UWV en GGZ Nederland gaan samenwerken om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische stoornissen te bevorderen, waardoor zij betaald werk kunnen doen of kunnen blijven verrichten. De organisaties hebben 16 april 2012 een overeenkomst ondertekend die de samenwerking bekrachtigt. Lees verder...


MVO Nederland - Arbeidsparticipatie - “Samen moeten we de drempel verlagen. Willen is kunnen!”

"DSM heeft een lange traditie in het plaatsen van mensen met een fysieke of psychische beperking, bijvoorbeeld WSW'ers. Al in 1927 werd de 'werkplaats voor invalide mijnwerkers' in het leven geroepen, dus het maatschappelijke aspect is diep geworteld in de geschiedenis van ons bedrijf. Naar aanleiding van Cao-afspraken in 2010 zijn we begonnen met het plaatsen van de eerste Wajongeren. En sindsdien gaat het als een trein", vertelt Paul van Zwijndregt, coördinator Wajong-project DSM Nederland. Lees verder...


Werken naar vermogen: ‘Als eerste een goed gesprek met werkgevers’

Dat was de conclusie tijdens de bijeenkomst van Brabantse wethouders Werk en Inkomen. Mensen aan het werk helpen lukt alleen als je werkgevers serieus neemt in hun wensen en vragen. De wethouders zien voor zichzelf de rol om samen met het regionale en lokale bedrijfsleven de kansen en mogelijkheden van de nieuwe Wet werken naar vermogen goed in beeld te brengen. Lees verder...


Meer 'in de media' lezen ga naar het archief

financiering

Op het moment dat u mensen gaat werven voor een openstaande vacature, kunt u te maken krijgen met een sollicitant met een beperking. Het kan ook zijn dat u al in contact bent met een werknemer met een arbeidshandicap. Het is dan handig om van te voren te weten welke financiële mogelijkheden er voor u zijn>

begeleiding en ondersteuning

De richtlijn is: gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Ook al is werken met een jonggehandicapte voor u onbekend terrein, zorg voor voldoende plezier en ga zo gewoon mogelijk om met de werknemer. >