goed om te weten

voordelen

Kiezen voor een werknemer met een arbeidshandicap kan veel voordelen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een hoge motivatie, bijzondere capaciteiten, een positieve invloed op de werksfeer, imagoverbetering van het bedrijf en een invulling van de noodzaak om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Ook krapte op de arbeidsmarkt kan reden zijn om werknemers met een beperking in dienst te nemen.

Arbeidsprestatie en compensatiemogelijkheden
Heeft een werknemer met een beperking een geschikte functie en aangepaste werkomgeving, dan presteert hij of zij vaak net zo goed als een gemiddelde werknemer. Is de prestatie toch duidelijk lager, dan bestaan er voor u vaak compensatiemogelijkheden. Hierover leest u meer bij financiering

Hoge motivatie
Werknemers met een beperking zijn vaak extra gemotiveerd om aan het werk te gaan. Ze moeten immers vaak veel tegenslag overwinnen, waardoor ze veel doorzettingsvermogen kweken. Voor hen is werken bovendien erg belangrijk om erbij te horen, om normaal deel te nemen aan de maatschappij. Ze zullen hun baan niet snel op het spel zetten.

Interessante capaciteiten
Een werknemer heeft soms juist vanwege zijn beperking capaciteiten die voor u interessant zijn. Zo bleek uit een onderzoek naar re-integratie van hoogopgeleide wajongers dat deze mensen relatief vaak een baan vinden waarin zij belangen behartigen of adviseren over werk, uitkering en zorg. De organisaties waar zij werken hebben behoefte aan werknemers die redeneren vanuit de klant of doelgroep.

Positieve invloed
Veel werkgevers zeggen dat mensen met beperkingen de werksfeer op een positieve manier beïnvloeden. Een werkgever: "Wij hebben verschillende mensen met een beperking in dienst. Dat heeft een positief effect op het andere personeel." Ook ervaren werkgevers vaak voldoening als ze erin slagen iemand met beperkingen zo te laten functioneren op het werk, dat het voor beide partijen positief uitvalt.

Imago
Als uw bedrijf een sociaal karakter toont door mensen met een beperking, of grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, draagt dat bij aan uw goede naam. Het kan de aantrekkelijkheid van uw bedrijf vergroten voor potentiële werknemers.

Maatschappelijk betrokken ondernemen
Steeds meer bedrijven realiseren zich dat ondernemen niet alleen een kwestie is van geld, maar ook van waarden. Waarden zoals een gezonde en uitdagende werkomgeving, zorg voor het milieu en mensen- en arbeidsrechten. Het in dienst nemen van mensen met een beperking kan een invulling zijn van maatschappelijk betrokken ondernemen.

Oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt
Bij krapte op de arbeidsmarkt is het aannemen en behouden van arbeidsgehandicapten een oplossing. Hou er wel rekening mee, tijdens de sollicitatieprocedure, dat mensen met een beperking vaak een gat in hun cv hebben, of langer dan gemiddeld over hun opleiding hebben gedaan. Kijk vooral naar de capaciteiten van de kandidaat. Dat lukt eerder in een persoonlijk gesprek of door een proefplaatsing, stage of werkervaringsplaats.

UWV-brochure

Brochure over de voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers. Uitgave van het UWV. (pdf)