goed om te weten

vooraf regelen

Het is belangrijk dat de nieuwe werknemer en de collega's hun werk goed kunnen uitvoeren. Dat betekent dat de leidinggevende de juiste kennis moet hebben over werkbegeleiding, loopbaan en verzuim. De afdeling personeelszaken moet op de hoogte zijn van de regels, arbeidsrechtelijke zaken, ziekteverzuim en scholing. Verder moeten de ondernemingsraad, de bedrijfs- of arbo-arts, de vertrouwenspersoon en de financiële administratie weten dat de nieuwe werknemer een arbeidshandicap heeft.

Externe begeleider
Als werkgever kunt u bij de externe begeleider terecht voor advies. Deze jobcoach, stagebegeleider, re-integratieconsulent of arbeidsdeskundige geeft antwoord op vragen over de relatie met de werknemer en zijn beperking, inrichting en aanpassing van de werkplek, voorzieningen en hulpmiddelen, wet- en regelgeving, speciale begeleiding en werksituatie in het bedrijf. Als de externe begeleider niet voldoende kennis heeft van de situatie, verwijst hij u door naar de juiste deskundige.

Aanpassingen
Het werk moet passen bij de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Waar nodig zullen er zaken moeten worden aangepast. U kunt hierbij denken aan:

  • aanpassing van werktijden, bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging of flexibele werkuren vanwege een wisselend energieniveau;
  • een extra rustige werkplek voor bijvoorbeeld een medewerker met autisme of concentratieproblemen;
  • werktaken met minder tijdsdruk voor medewerkers met psychische klachten;
  • werktaken met een lage fysieke belasting voor mensen met lichamelijke klachten of minder spierkracht;
  • hulpmiddelen;
  • extra veiligheidsvoorzieningen voor werknemers die zich slecht kunnen concentreren, slecht zien of horen;
  • extra begeleiding;
  • (deels) thuiswerken;

Werkplek
De jobcoach of de arbeidsdeskundige, maar ook de bedrijfsarts of arbo-dienst kan zo nodig het werk en de werkplek in kaart brengen om te bepalen of extra maatregelen nodig zijn. Zij weten ook veel van werkaanpassingen. Eventueel kunnen zij verwijzen naar een specialist. Ook revalidatie-instellingen zijn gespecialiseerd op het gebied van werkaanpassingen. U kunt subsidie aanvragen voor werkplekaanpassingen.

Voorzieningen
Er bestaan subsidies voor hulpmiddelen om uw werknemer veilig en gezond te laten werken. De bedrijfsarts, jobcoach, arbeidsdeskundige of stagebegeleider kan u helpen met de aanvraag.

werkgeversforum

Het Werkgeversforum Kroon op het Werk ondersteunt bedrijven en instellingen om gezondheidsmanagement te integreren in hun bedrijfscultuur. Als u deelnemer wordt heeft u de mogelijkheid ervaringen te uitwisselen om daarmee uw eigen gezondheidsmanagement te verbeteren.