financiering

subsidie werkplekaanpassingen

U kunt subsidie aanvragen bij het UWV voor kosten die u maakt voor werkplekaanpassingen en andere 'niet-meeneembare' of 'nagelvaste' voorzieningen, om de werkplek geschikt te maken voor een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarde is dat de werknemer een contract heeft van minimaal zes maanden, of met elkaar opvolgende contracten minimaal zes maanden in dienst is.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de kosten om de werknemer in dienst te houden of te nemen hoger zijn dan een bepaald drempelbedrag. Het drempelbedrag wordt bepaald op basis van twee factoren:

  • Verdient de werknemer meer of minder dan 50% van het wettelijk minimumloon?
  • Is er sprake van in dienst nemen of in dienst houden van de werknemer met structurele functionele beperkingen?

Op de website van het UWV vindt u een overzicht van de drempelbedragen. Ook kunt u via de site subsidie aanvragen.

Gedeeltelijke subsidie bij economisch voordeel

Bij nagelvaste voorzieningen wordt rekening gehouden met het economisch voordeel van de onderneming. Kunnen ook anderen gebruik maken van de voorzieningen, dan komt een deel van de kosten voor rekening van de werkgever. Geringe kosten worden niet vergoed en de kosten worden slechts vergoed als zij de bedragen van de premiekorting te boven gaan. Werkplekaanpassingen kunnen ook betrekking hebben op wijzigingen van de productielijn en werkmethoden.

Wet

  • WIA; artikel 36