financiering

premiekorting

Als u een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst neemt of houdt, kunt u in aanmerking komen voor premiekorting op de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidspremies. De voorwaarden vindt u op de websites van de Belastingdienst en het UWV.

Wat houdt de regeling in?

  • U heeft recht op een premiekorting vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt. De premiekorting kan worden toegepast zolang de werknemer in dienst is, maar maximaal drie jaar.
  • U kunt, als u denkt aan de voorwaarden te voldoen, de kortingen zelf toepassen op de loonaangifte.
  • Het kan zijn dat uw werknemer u niet heeft verteld dat hij een ziekte of handicap heeft. Als de werknemer twee maanden bij u in dienst is, mag u hem hiernaar vragen. Uw werknemer is dan verplicht om openheid van zaken te geven.

Hoe hoog is de korting
De premiekorting bedraagt twee maal € 1.021,00.  Dat is: € 1.021,00 over de WIA-premie en € 1.021,00 over de WW-premie. Er moet sprake zijn van een loon van minstens 50 procent van het wettelijk minimumloon. Is het loon lager, dan is de korting slechts twee maal € 227,00.
Neemt u een jonggehandicapte in dienst, dan worden genoemde kortingen verhoogd met twee maal € 680,00 per jaar, voor maximaal drie jaar.
Is de werknemer niet het hele jaar in dienst, dan geldt de korting voor een evenredig deel van het jaar.

Wet
 -Wet financiering sociale verzekeringen; artikel 49 (voorwaarden)
 -Wet financiering sociale verzekeringen; artikel 50 (hoogte)

 

 

UWV informeert

Op de site van het UWV kunt u nalezen wanneer u premiekorting kunt krijgen.