financiering

no-riskpolis

Als u een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst neemt of houdt, heeft u recht op de no- riskpolis, ofwel de ziektewet-uitkering. Deze uitkering vraagt u aan bij het UWV.

Wat houdt de regeling in?

Als uw werknemer binnen vijf jaar na de WIA-keuring ziek wordt, krijgt u het loon dat u moet doorbetalen gecompenseerd in de vorm van ziekengeld. En als deze werknemer twee jaar ziek blijft en dan opnieuw een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, telt dat niet mee voor de berekening van de gedifferentieerde premie.
Alle voorwaarden vindt u op de website van het UWV.

Hoe lang duurt de uitkering?

De no-riskpolis geldt maximaal vijf jaar; een éénmalige verlenging is mogelijk als de werknemer volgens UWV een aanzienlijk verhoogde kans op ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft.

Het UWV zorgt bij ziekte voor compensatie door loondoorbetaling, ziekengeld, artikel 29B Ziektewet. Per ziekmelding krijgt u een vergoeding. U betaalt geen verhoogde WAO of WIA-premie als uw werknemer onverhoopt arbeidsongeschikt wordt en u premiekorting kunt toepassen. U kunt aan de externe begeleider vragen of de no-riskpolis van toepassing is. Na twee maanden proeftijd kunt u het ook aan de werknemer zelf vragen.

Wet

  • Ziektewet; artikel 29 b

 

ziek melden

Op de website van het UWV kunt u de werknemer online ziekmelden en u vindt hier het formulier waarmee u de ziektewet-uitkering aanvraagt.

wettekst

De volledige tekst van artikel 29 b van de Ziektewet vindt u op de website Overheid.nl.