financiering

loondispensatie

Heeft u een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst die een lagere loonwaarde heeft dan een vergelijkbare collega zonder arbeidshandicap, dan heeft u recht op loondispensatie.

Wat zijn de voorwaarden voor loondispensatie?

Belangrijke voorwaarde is dat de werknemer recht heeft op Wajong.
Bovendien moet het loon van de werknemer onder het geldend wettelijk minimumloon (WML) komen.

Hoe lang kunt u loondispensatie krijgen?

Loondispensatie geldt voor vijf jaar. Het is mogelijk om verlenging aan te vragen. Als de productiviteit toeneemt dan is de periode korter. De minimumperiode is zes maanden. Een arbeidsdeskundige van het UWV voert onderzoek uit, de jobcoach kan u ondersteunen bij het aanvragen. Let op dat u verlenging van loondispensatie ruim op tijd aanvraagt.

Wet

  • Wajong; artikel 59a

 

wettekst

U vindt de volledige wettekst Wajong; artikel 59 a op de website Overheid.nl.