financiering

Op het moment dat u mensen gaat werven voor een openstaande vacature, kunt u te maken krijgen met een sollicitant met een beperking. Het kan ook zijn dat u al in contact bent met een werknemer met een arbeidshandicap. Het is dan handig om van te voren te weten welke financiële mogelijkheden er voor u zijn.

Kosten en baten
Een werknemer met een beperking kan betekenen dat u financiële risicos loopt. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor extra begeleiding, verminderde productiviteit, extra werkaanpassingen en een verhoogde kans op verzuim of uitval. Gelukkig dekt de overheid een groot aantal van deze risicos. Denk hierbij aan de no-riskpolis en loondispensatie.