begeleiding en ondersteuning

ziekteverzuim

U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de begeleiding bij ziekte van een jonggehandicapte werknemer, niet de externe begeleider of het UWV. De externe begeleider kan natuurlijk wel adviseren.

Wat moet u doen bij ziekteverzuim?
Doe wat u ook bij elke andere werknemer zou doen. Dat is het belangrijkste. Bel op, houd contact en schakel spoedcontrole in als u daarvoor aanleiding ziet. Het kan wel verstandig zijn eerder of vaker contact te leggen dan u bij een werknemer zonder beperkingen zou doen.

De bedrijfsarts, de jobcoach of een andere externe begeleider kan u helpen. Denk aan:

  • contacten met het netwerk van de werknemer
  • de aanvraag voor ziekengeld 29B Ziektewet
  • informatie over het ziektebeeld
  • informatie over behandelaars
  • specifieke werkaanpassingen om de re-integratie te bespoedigen

Ziekengeld aanvragen

Geldt voor uw werknemer een no-riskpolis, dan kunt u bij ziekte van de werknemer ziekengeld aanvragen bij het UWV. Het feit dat het UWV ziekengeld betaalt, betekent overigens niet dat uw verantwoordelijkheid voor de begeleiding ophoudt.

Vervroegd keuring aanvragen

Bij langdurige uitval en als u vermoedt dat de werknemer volledig arbeidsongeschikt zal blijven, kunt u soms vervroegde keuring aanvragen bij het UWV. In sommige situaties kan de werknemer terugvallen in de uitkering. U betaalt dan niet de volledige twee jaar loon door.

Aandacht bij terugkeer

Net als bij een werknemer zonder beperkingen, is het goed een jonggehandicapte werknemer bij terugkeer na een ziekteperiode extra aandacht te geven. Het kan zijn dat de beperking van de werknemer tijdelijk of structureel verergerd is. Bespreek de mogelijke werkaanpassingen met de werknemer en zonodig met bedrijfsarts en/of de externe begeleider.

Personeelsdossier

Door een goede rapportage in het personeelsdossier kunnen ook anderen zien welke beperkingen de werknemer heeft, welke oplossingen daarvoor zijn en welke subsidies en regelingen zijn aangevraagd. Vooral bij personeelswisselingen van leidinggevenden of personeelsfunctionarissen is dat handig.

kans

'Ons bedrijf heeft een sociale instelling, we vinden dat we ook aan mensen met een beperking werk moeten bieden als dat kan. Bovendien lenen verschillende werkzaamheden in ons bedrijf zich voor mensen met beperkingen.'
(Een hoofd P&O)