begeleiding en ondersteuning

scholing en loopbaan

Maak uw werknemer met een beperking vooral duidelijk dat er een loopbaanbeleid bestaat en wat dat betekent. Daarmee laat u zien u dat u de werknemer serieus neemt. Welke competenties wil het bedrijf bijvoorbeeld bij zijn werknemers ontwikkelen? Informeer de werknemer over het perspectief, de scholingsmogelijkheden en mogelijke functionerings- of ontwikkelgesprekken.

Goede begeleiding als randvoorwaarde
Een goede begeleiding op de werkplek is de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van een werknemer. Werknemers leren vaak het meest op de werkplek. Vooral gerichte begeleiding is effectief. Weet de begeleider welke competenties de werknemer vooral moet en wil ontwikkelen? En wat de zwakke punten zijn? Die zaken komen vaak aan de orde in ontwikkelgesprekken. De begeleider moet daarvan dus op de hoogte zijn.

Functioneringsgesprekken
Functioneringsgesprekken hebben voor elke werknemer een belangrijke functie om vast te stellen of alles volgens plan gaat. Zo nee, wat er dan aan gedaan kan worden. Werknemers met een verstandelijke beperking komen samen met de jobcoach, ouder of woonbegeleider op gesprek.

Loopbaanontwikkeling
Loopbaanontwikkeling is belangrijk voor alle jonggehandicapten. Een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) kan een goed uitgangspunt zijn. De beperking en de consequenties daarvan voor de loopbaan zijn alleen extra aandachtspunten in de gesprekken. Ook een verstandelijk gehandicapte kan op een gegeven moment behoefte krijgen aan wat anders. Vergeet daarom ook voor deze groep de loopbaangesprekken niet.

Scholing
Scholing is niet alleen nodig om vooruit te komen, maar soms ook om hetzelfde werk te blijven doen. Voor lageropgeleiden en mensen met leerproblemen is scholing op de werkplek vaak de beste keus. De jobcoach kan daarin een belangrijke rol spelen. Hij kan de werknemer zelf coachen in nieuwe taken. Ook kan hij collegas en de leidinggevende coachen voor het aanleren van nieuwe taken. Natuurlijk kan hij na overleg met de werknemer aanwezig zijn bij een loopbaangesprek.

uitwisseling

Het Werkgeversforum Kroon op het Werk ondersteunt bedrijven en instellingen om gezondheidsmanagement te integreren in hun bedrijfscultuur. Als u deelnemer wordt heeft u de mogelijkheid ervaringen te uitwisselen om daarmee uw eigen gezondheidsmanagement te verbeteren.