begeleiding en ondersteuning

problemen oplossen

Veel problemen zijn te voorkomen door een goede begeleiding, zowel van interne begeleiders als externe. Als er toch een probleem ontstaat met een jonggehandicapte werknemer, dan zijn er verschillende oplossingen.

Met de werknemer zelf
Problemen met een werknemer kunt u vaak met gezond verstand oplossen. Dat geldt ook voor werknemers met een beperking. De belangrijkste tip is om werknemers met een beperking als gewone werknemers te beschouwen en hun gedrag niet te vergoelijken. Dat gebeurt nogal eens bij verstandelijk en psychiatrisch gehandicapten. Bespreek het probleem in ieder geval in eerste instantie met de werknemer zelf.

Met hulp van buiten
Komt u er met de werknemer niet uit, overleg dan met de externe begeleider (jobcoach, re-integratieconsulent, stagebegeleider). Betrek ook de bedrijfsarts als er verzuim dreigt. Neem bij langdurig verzuim of toegenomen arbeidsongeschiktheid contact op met de arbeidsdeskundige-jonggehandicapten van het UWV (Wajongers), het SW-bedrijf of de gemeente. Sommige gemeenten hebben voorzieningen voor opvang bij uitval.

Als de werknemer medicijnen gebruikt vanwege een psychiatrisch ziektebeeld, kunt u via de jobcoach een psychiatrisch verpleegkundige (ambulant begeleider) raadplegen. Die kan uitleggen wat de medicijnen doen en waarom ze belangrijk zijn voor het functioneren. Doe dit altijd in overleg met de werknemer.

Contact met thuisfront
Denkt u dat er misschien een privéprobleem speelt, aarzel dan niet om met het thuisfront van de werknemer contact op te nemen. Doe dit nooit buiten medeweten van de werknemer. Doordat werknemers met een beperking vaak een geringere draagkracht hebben, kan een privéprobleem sneller omslaan in een werkprobleem.

(Opnieuw) jobcoach aanvragen
Als bij een jonggehandicapte problemen optreden, kunt u als werkgever opnieuw een jobcoach aanvragen via het UWV.

Vertrouwenspersoon
Als er problemen zijn waar een vertrouwenspersoon van het bedrijf bij betrokken moet/kan worden, dan is het soms zinvol ook de externe begeleider daarbij te betrekken.

duidelijkheid

'Problemen oplossen gaat vaak in overleg met de jobcoach op de werkvloer. Als leidinggevende doe ik dat vaak zelf, naar eigen inzicht. Het zijn intensieve gesprekken, over persoonlijke onderwerpen. Deze gesprekken kosten meer tijd dan bij een gemiddelde medewerker. Ik herhaal dan de afspraken, dat maakt alles duidelijk.'