begeleiding en ondersteuning

jobcoach

Een werknemer die vanwege een structurele functionele beperking extra begeleiding nodig heeft om zijn werk te kunnen doen, kan ondersteuning krijgen van een jobcoach. Er zijn twee verschillende regelingen:

  • Persoonlijke Ondersteuning via het UWV
    De PO-regeling geldt voor Wajongers en alle andere personen die volgens het UWV structureel functioneel beperkt zijn en zonder jobcoach niet kunnen functioneren in het werk. Of ze een uitkering hebben (gehad) en van welke instantie, doet er niet toe.
  • Begeleid Werken vanuit de Sociale Werkvoorziening (BW-SW)
    BW-SW geldt alleen voor personen die het CWI daarvoor heeft geïndiceerd.

Jobcoach inzichtelijk
CrossOver maakte het fenomeen jobcoach inzichtelijk voor u als werkgever in het rapport Jobcoach XXL. Bekijk het gedeelte speciaal voor werkgevers.

Jobcoach aanvragen
Een jobcoach is een voorziening voor een werknemer. Deze moet de aanvraag formeel zelf doen. Vaak komt een jongere met een arbeidshandicap uw organisatie binnen via een begeleider. Die kan de aanvraag voor de begeleiding dan voor de werknemer regelen.

driegesprek

'Vaak regel ik bij uitval een driegesprek met de werkgever, de woonbegeleider en ikzelf als jobcoach. Dan blijkt vaak wel dat de woonbegeleider vanuit de zorg redeneert en meent de werknemer niet te veel belast wordt door bijvoorbeeld niet te werken. Terwijl werk juist zo belangrijk is voor het welzijn van jonggehandicapten.'