begeleiding en ondersteuning

handige websites

 • Overheid
  Onder Overheidsloket vindt u alle mogelijke wet- en regelgeving. Onder Wet- en regelgeving staan de volledige wetsteksten. 
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Onder de kopjes Werkgelegenheid, Uitkeringen en Arbeidsvoorwaarden staat de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid. 
 • UWV
  Onder het kopje Ziekte en zwangerschap staan allerlei regelingen voor werkgevers van personen met een structurele functionele beperking. Onder Arbeidsongeschiktheid staan de regelingen voor werknemers en stagiairs met een structurele functionele beperking.
 • CWI
  Werk.nl geeft informatie over werken met een arbeidshandicap. Alle CWI vestigingen zijn op deze site te vinden.
 • Wsw
  Aan het werk met de Wsw geeft uitleg over de Wet sociale werkvoorziening, de voordelen voor werkgevers en praktijkvoorbeelden. 
 • Re-integratie-Wijzer
  Re-integratie-Wijzer laat in één oogopslag zien welke re-integratie-instrumenten beschikbaar zijn om een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer weer terug aan het werk te helpen.
  Website van het ministerie van SZW/Werken naar vermogen.
 • Prestatieladder Socialer Ondernemen
  In welke mate dragen bedrijven bij aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie? Dat is sinds kort te meten. TNO heeft in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en SIRN (Stichting in-Return Nederland) hiervoor een meetinstrument ontwikkeld.

brochures

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst
Brochure over de voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers. Uitgave van het UWV (pdf).
 
Een werknemer met een beperking
Serie brochures die nuttige handvatten bieden als u een werknemer met een arbeidshandicap in dienst neemt.