begeleiding en ondersteuning

aanpassingen

Meestal gelden voor werknemers met een beperking geen speciale maatregelen. Wel moet het werk passen bij de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Denk hierbij aan:

  • aanpassing van werktijden, bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging of flexibele werkuren vanwege een wisselend energieniveau
  • een extra rustige werkplek voor bijvoorbeeld een medewerker met autisme of concentratieproblemen
  • werktaken met minder tijdsdruk, voor medewerkers met psychische klachten
  • werktaken met een lage fysieke belasting voor mensen met lichamelijke klachten of minder spierkracht
  • hulpmiddelen
  • extra veiligheidsvoorzieningen voor werknemers die zich slecht kunnen concentreren, slecht zien of horen
  • extra begeleiding
  • (deels) thuiswerken

Soms zijn de werkaanpassingen niet te combineren met een bestaande functie. Een nieuwe functie met passende taken is dan mogelijk.

Werk(plek) in kaart
Een jobcoach of arbeidsdeskundige, maar ook de bedrijfsarts of arbo-dienst kan zo nodig het werk en de werkplek in kaart brengen om te bepalen of extra maatregelen nodig zijn. Zij weten ook veel van werkaanpassingen. Eventueel kunnen zij verwijzen naar een specialist. Ook revalidatie-instellingen zijn specialist op het gebied van werkaanpassingen.

Voorzieningen
Voor hulpmiddelen om de werknemer veilig en gezond te laten werken, zijn er subsidies, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. De bedrijfsarts, jobcoach, arbeidsdeskundige of stagebegeleider kan u helpen met de aanvraag.

flexibiliteit

"Een van mijn werknemers, een Wajonger met een zware fysieke beperking, is overgegaan van vaste naar flexibele werkdagen. Hij heeft een laptop gekregen, die vergoed werd door het UWV, zodat hij zo nodig thuis op bed kan doorwerken."

praktijk

Mogelijkheden in het werk; 25 praktijkvoorbeelden van succesvolle organisatorische werkaanpassingen. Aan de orde komen: U kunt deze uitgave van Werkgeversforum Kroon op het Werk. downloaden als pdf.