werk en handicap

Werkprojecten LVG

Dit zijn werkprojecten voor LVG. Kijk voor een overzicht van algemene werkprojecten bij Algemene informatie >Werkprojecten.

 

 • De Sweet Store van de Kingmaschool in Amsterdam www.sweetstore.org
  De Sweet store is een project waarin jongeren met een arbeidshandicap zich voorbereiden op een baan in de detailhandel en zo zelfstandig kunnen functioneren. In de Sweet Store maken zij lunches en warme maaltijden, die mensen daar kunnen eten of meenemen. De jongeren krijgen er een opleiding en intensieve begeleiding.
 • Orthopedagogische Behandelcentra Overzicht centra LVG
  Orthopedagogische Behandelcentra bieden behandeling en begeleiding voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblematiek. De centra beschikken soms over een eigen Arbeids Training Centrum// waarin specifieke aandacht is voor jongeren.   
 • Op weg naar werk www.eigeninitiatiefmodel.nl
  Op weg naar werk biedt praktische handreikingen die trajectbegeleiders kunnen gebruiken om vorm en inhoud te geven aan assessment in het traject van dagbesteding naar betaald werk. In samenwerking met het NIZW (overgegaan in Vilans), werk en handicap. De publicatie is te downloaden op de Vilans website.
 • Project Arbeid LVG www.lvgnet.nl
  Het project Arbeid LVG van het landelijk kenniscentrum LVG omvat een inventarisatie van de arbeidsbegeleiding en –toeleiding binnen de LVG-instellingen.
 • Project Vangrail project van het NIZW (NIZW is samengegaan met Vilans)
  Centraal in dit project staat de arbeidstoeleiding van mensen met een licht verstandelijke handicap en een ernstige gedragsafwijking. Project Vangrail is een project van het NIZW en de drie begeleidingsorganisaties Jobstap, Sterk in Werk en Rozij-werk. Meer informatie over het project in de Nieuwsbrief Werk en Handicap nummer 7 van december 2005. 
 • ATC ex-gedetineerde jonggehandicapten: trainen voor werk na detentie www.vanwajongnaarwerk.nl
  In het project worden ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking getraind en toegeleid naar arbeid. Zij stromen vanuit detentie door naar het Arbeids Training Centrum (ATC). De jongeren zijn 18 tot 25 jaar en hebben een wajong-uitkering. Het project loopt tot 1 januari 2007. www.vanwajongnaarwerk.nl> projecten> regie samenwerking.
 • Met Eigen Kracht naar een baan  www.eigen-kracht.nl.
  Het project Met Eigen Kracht naar een baan is een project van het NIZW (nu Vilans) en de Eigen-Kracht centrale. Met een Eigen-Kracht conferentie krijgt de jongere inspraak, zeggenschap en de regie over zijn eigen traject naar werk. Het project loopt tot medio 2007.
 • De Passage (vso-school) en De Passe partout (leerwerktraject) www.ssts.nl
  Passe-partout zijn leerwerktrajecten voor leerlingen met problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en ernstige gedragsproblematiek. De jongeren worden voorbereid op plaatsing op de arbeidsmarkt. De projecten zijn opgezet als kleine bedrijfjes en stage maakt onderdeel uit van het traject. 

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel