werk en handicap

Wat is LVG?

LVG staat voor Licht Verstandelijk Gehandicapt en kan gaan over jongeren mét gedragsproblemen of zonder gedragsproblemen. Wij gaan hier in op de groep jongeren mét gedragsproblemen.

LVG is vooral een handicap als gevolg van omgevingsfactoren gecombineerd met een laag intellectueel functioneren. Er kan sprake zijn van leer- en opvoedingsproblemen, ernstige gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis. Deze problematiek komt vaak voor in combinatie met problemen in de gezinssituatie zoals mishandeling, verwaarlozing, verslaving of seksueel misbruik. 

Kenmerken

De doelgroep is het meest scherp gedefinieerd in de AWBZ. Het gaat dan om jongeren die:

 1. een verstandelijke beperking hebben:
   - laag intellectueel functioneren (IQ-score van 50 tot 85)
   - beperkt sociaal aanpassingsvermogen
 2. bijkomende problematiek hebben:
  - psychiatrische problemen
  - sociale problemen
  - lichamelijke problemen
 3. ernstige gedragproblemen vertonen
 4. behoefte hebben aan chronische ondersteuning

Slecht herkend

Veel jongeren hebben gelijksoortige problemen maar zijn volgens bovenstaande definitie (net) niet LVG. Dat is kenmerkend van deze groep, vanwege hun meervoudige problematiek worden zij slecht onderkend. Het gevolg hiervan is dat vaak een verkeerde begeleiding wordt toegepast die niet aanslaat. Dit geldt zeker voor de groep met een relatief hogere IQ-score. Hun zwakbegaafdheid valt niet gelijk op en leidt ertoe dat bijvoorbeeld een psychiatrische behandeling niet succesvol is. Psychiatrische behandeling richt zich veel op het bevorderen van zelfinzicht, maar voor een LVG-jongere is dat vaak te moeilijk. 

Verschil tussen LVG,  licht verstandelijk gehandicapt & verstandelijke beperking

Een persoon met een licht verstandelijke handicap zónder probleemgedrag behoort tot de moeilijk lerenden (praktijkschoolleerlingen). Zie voor meer informatie hierover ook het onderwerp verstandelijk beperkt

Het belangrijkste verschil tussen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) en verstandelijk beperkt is dat deze laatste een ontwikkelingsstoornis is dat ontstaan is door lichamelijk letsel of disfunctioneren (zuurstoftekort bij geboorte, triosomie 21).
LVG is vooral een handicap als gevolg van omgevingsfactoren gecombineerd met een laag intellectueel functioneren (meervoudige problematiek).

Hoeveel mensen zijn licht verstandelijk gehandicapt?

Jaarlijks kampen ruim tienduizend jeugdigen met meervoudige problematiek. Alleen over het jaar 2000 is bekend dat er 5.214 jongeren opgenomen zijn in zorginstellingen. Daarvan zijn de meeste jeugdigen (3.381) opgenomen in orthopedagogische behandelcentra.

Kijk voor meer cijfers bij verstandelijk beperkt.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel