werk en handicap

Meer lezen & bekijken LVG 

Boeken, brochures en tijdschriften

 • Het Kenniscentrum LVG www.lvgnet.nl
  Het Kenniscentrum LVG biedt zeer veel informatie over de LVG-doelgroep en over wat de Orthopedagogische Behandelcentra hierop bieden.
 • Praktische handreikingen scholen en instellingen www.stichtingcce.nl
  De stichting Consultatie en Expertise centra (CCE) geeft een brochureserie uit met praktische handreikingen voor scholen en instellingen die te maken hebben met moeilijk plaatsbare of moeilijk te hanteren leerlingen. Er zijn brochures voor het ZMOK, ZMLK SBO en KDC. De brochures zijn te downloaden via het publicatieoverzicht van de blibliotheek van de site.
 • Verstandelijk gehandicapten in aanraking met politie en justitie www.vilans.nl
  Verslag (2004) van congres over mensen met een verstandelijke beperking die in aanraking komen met politie. Deze eerste groep wordt te vaak als gewone burger behandeld bij het vertonen van grensoverschrijdend gedrag of bij het begaan van een strafbaar feit. 

Projecten, rapporten en methodieken

 • Gelukkig geïntegreerd - promotieonderzoek Els van Houten-van den Bosch (1999) Website met meer informatie.
  Onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan van mensen met een lichte verstandelijke beperking. 
 • Betere toegang tot zorg en speciaal onderwijs voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking, www.nji.nl
  Eindrapport van de LVG-pilotprojecten waarin werd geëxperimenteerd met manieren om voor LVG-jongeren de toegang tot zorg en speciaal onderwijs goed te regelen. Het rapport bevat aanbevelingen over ondere andere vroegsignalering, diagnostiek en cliëntondersteuning. Het rapport is te downloaden via de website > publicaties > zoektermen 'toegang zorg gehandicapten'.

Documentaire en film

 • Een klasse apart - documentaire RVU educatieve omroep www.eenklasseapart.tv
  'Een klasse apart' is een documentaire waarin op de Kingmaschool voor speciaal onderwijs diverse leerlingen een jaar lang worden gevolgd  De film bestaat uit drie akten: over gedrag, zorg en arbeid. De DVD kan via de site worden besteld.
 • Op weg naar zelfstandigheid www.eigeninitiatiefmodel.nl
  'Op weg naar zelfstandigheid' is een film over de ervaringen van de zmok-school It Twalûk. De afdeling EIM (Eigen Initiatief Model) van Talant begeleidde het traject. De film is te bestellen of te lenen bij het Eigen Initiatief Model.
 • Licht verstandelijke handicap en speciaal onderwijs www.sjn.nl
  Allerlei publicaties zijn te vinden op www.sjn.nl >product->publicaties> onderwijs en jeugdzorg>speciaal onderwijs

<< terug naar licht verstandelijk gehandicapt

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel