werk en handicap

Werkprojecten & re-integratie jeugddetentie

Dit zijn werkprojecten voor jeugddetentie. Kijk voor een overzicht van algemene werkprojecten bij Algemene informatie > Werkprojecten.

 • MATCH www.work-wise.nl  >tabblad Match
  Programma voor arbeidstoeleiding van risicojongeren, first offenders, licht criminele jongeren en jeugdige veelplegers. MATCH is gebaseerd op de methodiek die is ontwikkeld binnen Work-Wise. Het project bestaat uit zeven deelprojecten, gericht op de ontwikkeling van een instrument of op een doelgroep. Meer informatie via de website van Work-Wise.
 • ATC ex-gedetineerde jonggehandicapten: trainen voor werk na detentie www.vanwajongnaarwerk.nl
  In het project worden ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking getraind en toegeleid naar arbeid. Zij stromen vanuit detentie door naar het Arbeids Training Centrum (ATC). De jongeren zijn 18 tot 25 jaar en hebben een wajong-uitkering. Het project loopt tot 1 januari 2007. www.vanwajongnaarwerk.nl> projecten> regie samenwerking.
 • Assessmentinstrument Walk of Life - CD-rom www.psw.nl
  Walk Your Talk is een spelprogramma voor de intake en diagnose van jeugdigen die een arbeidstoeleidend programma gaan volgen in een penitentiaire-, tbs- of behandelinrichting. PSW evalueerde de cd-rom. Het rapport hiervan is verkrijgbaar via het Ministerie van Justitie. Meer informatie www.psw.nl> onderdelen> psw onderzoek> publicaties.
 • Toekomst in Balans (TIB) www.psw.nl
  Een project voor de maatschappelijke re-integratie van (ex-)gedetineerde vrouwen. PSW beschreef de ontwikkelde methodiek om de opgedane expertise te borgen en te kunnen overdragen. Te bestellen bij PSW.
 • Kenter www.jeugdzorgenreclassering.nl >jeugdbescherming >Kenter
  Project van het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, gericht op probleemjongeren in de leeftijd van 16 tot ongeveer 25 jaar. Kenter is een programma van zeer intensieve begeleiding dat de jongeren helpt op hun weg naar zelfstandigheid. 
 • Cognitieve gedragstrainingen www.jeugdzorgenreclassering.nl
  Cognitieve gedragstrainingen helpen jongeren om te voorkomen dat zij (opnieuw) in agressief gedrag of delicten vervallen. De trainingen zijn bedoeld voor  jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Deze trainingen worden onder andere verzorgd door de afdeling Jeugd en Reclassering van het Leger des Heils.

Re-integratiebureau

 • Work-Wise Nederland www.work-wise.nl
  Work-Wise begeleidt jongeren en jong volwassenen met een justitiële straf of maatregel in het vinden van een passende baan of beroepsopleiding. Work-Wise is een landelijk samenwerkingsverband van dertien Justitiële Jeugdinrichtingen.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel