werk en handicap

Detentie & werk

Om jongeren vanuit de jeugddetentie weer aan het werk te helpen zijn er diverse Werkprojecten.

Bewijs van goed gedrag

Werkgevers vragen steeds vaker een 'bewijs van goed gedrag', wat voor jongeren na detentie niet wordt afgegeven. Dit kan een belemmering zijn bij het vinden van een baan. Er bestaat nog geen bewijs van een geslaagde behandeling of training voor deze doelgroep. Deze zou mogelijk het ontbreken van het bewijs van goed gedrag kunnen compenseren.

Wel of niet vertellen?

Een belangrijke vraag bij arbeidsintegratie is in hoeverre de werkgever op de hoogte moet worden gesteld van het detentieverleden. Wanneer de jongere aantoont dat hij heeft geleerd met zijn gedrag om te gaan, beschouwen werkgevers kleine vergrijpen vaak als een ‘jeugdzonde’.  Zie ook agressief gedrag & gevolgen voor werk

Voor re-integratiebedrijven is het in sommige gevallen belangrijk te weten welk misdrijf de jeugdige gepleegd heeft. Hiermee worden de risico’s van een verkeerde match beperkt. Iemand die oudere mensen heeft bestolen wordt dan niet in een verzorgingshuis geplaatst.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel