werk en handicap

Wat is detentie?

Door gedrags- of ontwikkelingsproblemen kan een jongere in een justitiële opvanginrichting of een behandelinrichting belanden. Bij veel jongeren is de oorzaak waardoor zij in detentie terecht komen ook terug te voeren op een psychische stoornis.  

Jongeren in detentie krijgen onderwijs en vorming. Voor een goede terugkeer naar de maatschappij verzorgt een justitiële jeugdinrichting ook een Scholings- en Trainingsprogramma (STP) en proefverlof.

Als de jongere een Wajong-uitkering ontvangt en naar een justitiële inrichting moet, stopt deze uitkering.

Behandelinrichting

Een behandelinrichting is bedoeld voor jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis of een ernstige gedragsstoornis die een misdrijf hebben gepleegd. De behandeling richt zich op voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen.

Voor jongeren die door een ontwikkelingsstoornis een misdrijf plegen, geldt de strafrechtelijke PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen, een soort jeugd-tbs). Zij krijgen een gedwongen behandeling.
Jongeren die door een gedragsstoornisniet meer thuis kunnen wonen of naar school kunnen, vallen onder de ots-maatregel P1 (ondertoezichtstelling). In de behandelinrichting krijgen ouder en kind gerichte hulp en steun.

Opvanginrichting

De nadruk in een opvanginrichting ligt op (her)opvoeden. Opvoeding en terugkeer in de maatschappij staan centraal. Jeugdigen leren sociale en praktische vaardigheden, zoals omgaan met boosheid en geld.

Bron: www.nieuwegein.nl, www.dji.nl

Hoeveel jongeren zitten in jeugddetentie?

  • Behandelinrichting: op 1 januari 2005 waren er 1355 jongeren in een behandelinrichting. Van hen was 47% zestien of zeventien en 27% ouder dan achttien jaar.
  • Opvanginrichting: op 1 januari 2005 zaten er 1073 jongeren in een opvanginrichting. Het grootste gedeelte is zestien of zeventien jaar (51%) en veertien of vijftien jaar (27%).

Bron: www.dji.nl

 

 

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel