werk en handicap

Meer lezen & bekijken detentie

Publicaties

 • Verstandelijk gehandicapten in aanraking met politie en justitie www.vilans.nl
  Verslag (2004) van congres over mensen met een verstandelijke beperking die in aanraking komen met politie. Deze eerste groep wordt te vaak als gewone burger behandeld bij het vertonen van grensoverschrijdend gedrag of bij het begaan van een strafbaar feit.
 • Monitor en evaluatie project IMPACT www.psw.nl
  PSW evalueerde IMPACT. De resultaten zijn verwoord in een rapport en is te bestellen via www.workwise.nl.
 • Beschrijving methodiek van Work-Wise Nederland www.psw.nl
  De methodiek-beschrijving (door PSW) wordt gebruikt bij het implementeren van de methodiek bij de diverse samenwerkingspartners en bij de verdere ontwikkeling. Te bestellen bij Work-Wise via de website:
  www.work-wise.nl.
 • Onderzoek methodiek Glen Mills school www.dsp-groep.nl
  De DSP-groep onderzocht in 2004 de methodiek van de Glen Mills school. Conclusie is dat het met 56% van de jongens die in het nabegeleidingstraject zitten goed gaat; 18% het moeilijk heeft en 26% (waarschijnlijk) in herhaling vervalt. Het rapport is te downloaden via de site van de DSP-groep.
 • Allochtone Jongeren in Detentie
  Dit project biedt jongeren tijdens en na detentie intensieve begeleiding om de kans op recidive (herhaling) te verkleinen. Download rapport
 • Plan van Aanpak Nazorg Harde Kern
  Plan van aanpak (2004) voor de nazorg voor Amsterdamse (ex-) harde kern jongeren die terugkeren uit detentie of een heropvoedingsmaatregel. Download document (.doc).

Websites

 • Europees kennismanagement platform (Engelstalig)
  Op dit Community Portal staat informatie over het gevangeniswezen verdeeld in diverse onderwerpen. Ondere andere de onderwerpen ‘werk en detentie’ en ‘re-integratie’.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel