werk en handicap

Organisaties jeugddetentie

 • ZonMw www.zonmw.nl
  Gezondheidsorganisatie ZonMw voert een effectonderzoek uit van nieuw zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblemen in vijf projecten (Hand in Hand, Paljas Plus, De Juiste Hulp, De Koppeling en Horizon besloten groep –dertien minners). Deze zijn bedoeld als alternatief voor opvang op civielrechtelijke titel in de jeugd justitiële inrichtingen.
 • Work-Wise Nederland www.work-wise.nl
  Work-Wise begeleidt jongeren en jong volwassenen met een justitiële straf of maatregel in het vinden van een passende baan of beroepsopleiding. Work-wise is een landelijk samenwerkingsverband van dertien Justitiële Jeugdinrichtingen.
 • William Schrikker Groep www.wss.nl
  Een instelling die werkt op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg. De Jeugdreclassering van deze organisatie begeleidt jongeren tussen 12 en 23 jaar die in aanraking zijn gekomen met het strafrecht. Het betreft voornamelijk jongeren met een (licht) verstandelijke handicap of jongeren met een auditieve handicap.
 • Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen www.dji.nl
  Beheert de opvanginrichting voor jeugddetentie. Op de site is uitgebreide informatie te vinden over de programma’s en begeleidingsvormen die de dienst aanbiedt.
 • Reclassering Nederland www.reclassering.nl
  Reclassering Nederland begeleidt mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht. De reclassering geeft onder andere voorlichting en voert taakstraffen uit. Beschikt over een scala aan re-integratieprogramma’s. Zoek op trefwoord 're-integratie'. 
 • Orthopedagogische Zorginstelling Amstelduin www.vanwajongnaarwerk.nl
  Voert samen met justitie, reclassering en UWV het project ATC ex-gedetineerde jonggehandicapten, Trainen voor werk na detentie uit.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel