werk en handicap

non-verbal learning disabilities (NLD)

Iemand met een Non-verbal Learning Disability (NLD) heeft problemen met de verwerking van zintuigelijke, non-verbale informatie. De persoon heeft moeite om woord (verbale informatie) en beeld (non-verbale informatie) aan elkaar te koppelen.

Deze problemen verstoren het ruimtelijk inzicht, het inzicht in oorzaak-gevolg-relaties, de motoriek, de reken- en schrijfvaardigheid, het werktempo en het ‘sociale snapvermogen’. De persoon is verbaal wel vaardig. Iemand met NLD heeft vaak een rijke woordenschat, een goed geheugen voor verbale informatie en kan vlot lezen. NLD heeft een neuropsychologische oorzaak.

Dit non-verbale leerprobleem is in Nederland vrij onbekend. Naar schatting heeft 5% van de leerlingen op gewone basisscholen en 10% van leerlingen in het speciaal onderwijs in meer of mindere mate NLD.

Gevolgen voor werk

Iemand met NLD is niet goed ontwikkeld op creatief, ruimtelijk en motorisch gebied. Dit beperkt het probleemoplossend denkvermogen. Functies die vragen om een onderzoekende instelling zijn voor mensen met NLD niet geschikt, want zij begrijpen namelijk onderlinge communicatiestromen vaak niet goed. Dit valt niet altijd direct op, doordat bij iemand met NLD meestal de woordenschat, de leesvaardigheid en het taalgebruik wel goed ontwikkeld zijn.

In een werksituatie is het belangrijk dat de boodschap aankomt. Iemand met NLD heeft moeite met non-verbale informatie. Gebruik hiervoor verschillende communicatiekanalen. Ook zijn regelmatige overlegmomenten en mondelinge feedback nodig.

Meer informatie

Downloads

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel