werk en handicap

dyscalculie

Dyscalculie betekent hardnekkige problemen met de automatisering van het rekenen, door een neurologische beperking. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met reken- of wiskundekennis verwerven en toepassen. Deze kennis roept iemand met dyscalculie daarnaast langzaam of fout op of past dit niet correct toe. Bij dyscalculie is het aanleren van willekeurige afspraken verstoord. De problemen van dyscalculie zijn niet de oorzaak van een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. 

Naar schatting heeft 1% van alle leerlingen dyscalculie. Nog eens 10% heeft zeer ernstige rekenproblemen en verlaat het onderwijs met een rekenniveau van groep vijf of zes. 

Gevolgen voor werk

Rekenen - of cijfers in het algemeen - vormt het grootste probleem bij dyscalculie. Rekenen gaat langzaam en mensen met dyscalculie maken vaak fouten, ook bij eenvoudige rekensommen. Bij de kassa afrekenen gaat daarom niet vanzelf. Ook klokkijken gaat bij iemand met dyscalculie niet automatisch. Klokkijken is gebaseerd op een systeem van willekeurige afspraken en dit is nu juist bij dyscalculie verstoord.

Dyscalculie gaat daarom vaak samen met andere beperkingen. Deze kunnen de werkprestatie beïnvloeden. Iemand met  dyscalculie heeft vaak moeite met plannen, oriënteren en het interpreteren van kaarten of tabellen. Ook heeft deze groep vaak een slechter geheugen en moeite met spellen.

Meer informatie

dyscalculie;rekenblindheid

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel