werk en handicap

Verenigingen & organisaties doofblind

 • KEG Viataal Groep www.viataal.nl
  Viataal zet zich in voor mensen die problemen ondervinden met hun communicatie door een auditieve beperking, soms in combinatie met een meervoudige handicap of autisme. Viataal richt zich op voorlichting, consultatie, diagnostiek en ondersteuning, onderwijs, behandeling en begeleiding bij wonen, leren, werken en vrije tijd.
 • Helen Keller Stichting www.helenkeller.nl
  Belangenorganisatie voor doofblinden en doofslechtzienden in Nederland die veel doet aan informatie-uitwisseling en gezamenlijke belangenbehartiging.
 • Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) www.nvbs.nl
  De Contactgroep Visueel-Auditief Gehandicapten organiseert contactdagen en adviseert instanties over plaatsing en ontwikkeling van aangepaste apparatuur, voor individuele situaties en bijeenkomsten.
 • Visio www.visio.org
  Visio begeleidt en adviseert over leven, leren, werken en wonen met een visuele beperking. Visio heeft scholen, ambulante onderwijsbegeleiders, speciale peuter- en kleutergroepen, een onderwijs-zorggroep, themagroepen en ontmoetingsweken voor visueel en auditief gehandicapten. De site heeft een speciaal deel voor jongeren.
 • Bartiméus www.bartimeus.nl (voorheen Sonneheerdt Bartiméus)
  Kennisorganisatie voor alle vragen rondom visuele beperkingen, ook voor professionals. Er staat informatie over de gevolgen voor werk, wonen, leren en het dagelijks leven. Bartiméus geeft advies en ondersteuning en maakt deel uit van het REA College Nederland (www.reacollege.nl).  
 • Sensis www.sensis.nl
  Een organisatie voor zorg, onderwijs en diensten aan slechtziende en blinde mensen. Kinderen en volwassenen kunnen terecht voor onder andere advies, behandeling, cursussen en voorlichting. Sensis adviseert ook organisaties. Sensis doet ook onderzoek naar mensen met een visuele beperking in de werksituatie en begeleidt en adviseert hun. 
 • Kalorama www.kalorama.nl
  Kalorama is een instelling met een verpleeghuis, een verzorgingshuis en een centrum voor doofblinden. Het centrum voor doofblinden biedt zorg en behandeling voor doofblinden vanaf achttien jaar.
 • Koninklijke Kentalis www.kentalis.nl
  Al meer dan 220 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel