werk en handicap

doofblind

Doofblinde mensen hebben zowel een auditieve als ook een visuele handicap. Het is een verzamelnaam voor alle varianten van de combinatie slechtziend/blind en slechthorend/doof. De meeste doofblinden zijn niet helemaal doof en volledig blind; ze kunnen nog iets horen of zien.

Doofblinden komen in principe dezelfde beperkingen tegen als slechthorenden/doven en slechtzienden/blinden. Zo zijn doofblinde mensen vooral beperkt in hun communicatie met andere mensen, mobiliteit, activiteiten ondernemen en informatie ontvangen. Maar door de dubbele handicap zijn de beperkingen (vaak) groter en ook lastiger op te lossen. In Nederland wonen ongeveer vijfduizend mensen met een combinatie van doofheid en slechtziendheid.

Bron: Evaluatieonderzoek naar de begeleidervoorziening voor doofblinde mensen, Alice Schippers (2002, NIZW).
Te bestellen bij Vilans

Gevolgen voor werk & onderwijs

Doofblindheid heeft gevolgen voor informatieverwerking, communicatie, mobiliteit en educatie. De communicatie is beperkter bij mensen met aangeboren doofblindheid dan de personen die op latere leeftijd doofblind zijn geworden. De beperkingen in de communicatie en mobiliteit veroorzaken bij doofblinden vaak een isolement. Er zijn speciale scholen voor doofblinden (cluster 2).

Het is onbekend hoeveel doofblinden deelnemen aan betaalde arbeid en in welke beroepen. Voor doofblinden geldt dat ze hun leven lang extra kwetsbaar blijven en sterk afhankelijk zijn van andere mensen. Doofblinden met een normale intelligentie hebben daarom moeite om een betaalde baan te krijgen. Een beschermende werkvorm is vaker haalbaar. Verder zijn er doofblinden die vrijwilligerswerk doen of naar een activiteitencentrum gaan.

Naast de problemen met werk krijgen en houden, moeten doofblinden soms tegenslagen verwerken, bijvoorbeeld als het niet lukt met de taken op het werk. Het gevaar is dat doofblinden altijd op hun tenen moeten lopen. Zij zijn zich ook bewust van hun beperkingen en krijgen daardoor vaak psychische problemen, zoals depressies. Door de communicatie-beperkingen vinden doofblinden het soms lastig om aansluiting te vinden bij collega's.

Bron: FODOK brochure, SLO artikel

Meer informatie

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel