werk en handicap

doof/slechthorend

Doofheid of slechthorendheid is het niet of slecht kunnen horen. Het wordt ook wel auditief beperkt/gehandicapt genoemd. In Nederland zijn er in totaal 1,9 miljoen slechthorenden, waarvan naar schatting 290.000 mensen doof of ernstig slechthorend. Andere vormen van doof of slechthorend, zijn doofblind en ernstige spraakmoeilijkheden

Gevolgen voor werk & onderwijs

In contact met doven is het belangrijk vast te stellen hoe iemand communiceert. Is dit via liplezen of gebarentaal, is een doventolk nodig, kan de dove lezen? In alle communicatie met de dove persoon moet de werkomgeving hier rekening mee houden, dit gaat namelijk niet meer vanzelfsprekend. Soms zijn speciale faciliteiten nodig. In ieder geval is het belangrijk om te controleren of alle boodschappen goed zijn overgekomen.

De andere manier van communiceren maakt het voor begeleiders en collega's vaak inspannend, doordat zij zich moeten passen. Dit kan er toe leiden dat mensen het contact beperken of vermijden. Doven voelen zich daardoor soms buitengesloten en kunnen achterdochtig reageren, omdat zij niet weten welke informatie zij missen. Een ander probleem is dat het voor slechthorenden vaak vermoeiender is om te communiceren. De houding van het team is dus van belang. >

De boekjes 'Werken met een beperking - doof en slechthorend'  geven nuttige informatie. Er is een boekje voor werkgevers en een boekje voor jongeren die doof of slechthorend zijn.

Meer informatie

 • Verenigingen
  Overzicht van patiënten- en belangenverenigingen.
 • Organisaties
  Instituten die zich inzetten voor dove/slechthorende mensen en hun omgeving. 
 • Meer lezen & bekijken
  Overzicht van publicaties, boeken, rapporten en links.
 • Werkprojecten
  Projecten en initiatieven voor dove/slechthorende jongeren op weg naar werk.
 • Onderwijs & doof/slechthorend
  Projecten, scholen, trainingen of cursussen die aandacht besteden aan doofheid/slechthorendheid in het onderwijs.
 • Ervaringen van anderen
  Links naar lotgenotenverenigingen en verhalen van andere dove/slechthorende mensen.

Aanvullingen?

CrossOver streeft naar complete informatie op de site. Heeft u nog aanvullingen op deze pagina?
Vul het contactformulier in.

contactformulier

doofheid;slechthorendheid;auditieve beperking;gehoorstoornissen

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel