werk en handicap

Wat is hiv/aids?

Hiv is de afkorting van humaan immunodeficiëntie virus. Humaan betekent: menselijk. Immunodeficiëntie betekent: het afweer- ofwel immuunsysteem wordt aangetast.

Hiv is een virus dat de afweer bij mensen verzwakt. De afweer is dan niet meer in staat om bepaalde ziekteverwekkers goed te bestrijden. Hierdoor kunnen infecties ontstaan, die mensen zonder hiv met hun eigen afweer heel goed kunnen bestrijden. Als iemand met hiv dit niet meer lukt, is er sprake van aids.

Dit soort infecties worden opportunistische infecties genoemd. Het betekent dat ze de gelegenheid benutten om toe te slaan. Deze infecties kunnen soms levensbedreigend zijn. Een voorbeeld van een opportunistische infectie bij hiv-positieve mensen is een bepaalde longontsteking (PCP). Naast infecties kunnen door hiv bepaalde vormen van kanker ontstaan.

Hoeveel mensen hebben hiv/aids?

Nederland registreerde 6.331 patiënten met aids in 2003 en in 2006 ruim 12.059 hiv-geïnfecteerden, van wie 2699 (22,6%) vrouwen, 9.254 (77,5%) mannen en 106 kinderen. De schatting van het totale aantal hiv-geïnfecteerden in Nederland is 16.000 tot 23.000. In de tweede helft van de jaren negentig is het aantal nieuwe aids-patiënten drastisch gedaald. De daling is het sterkst onder homoseksuele en biseksuele mannen. Het aandeel onder de aids-patiënten daalde van 77% in 1988 tot 41% in 2003. In 1994 stierven nog 444 mensen aan aids, in 2003 was dit aantal teruggelopen tot 87 (69 mannen en 18 vrouwen).

Maar de daling van het aantal aids-patiënten betekent niet automatisch een daling van het aantal hiv-infecties. De toename van andere soa (seksueel overdraagbare aandoeningen), zoals chlamydia en gonorroe, doet vermoeden dat ook het aantal hiv-infecties stijgt.

De daling van het aantal nieuwe aids-patiënten en van de sterfte aan aids is toe te schrijven aan het gebruik van HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy). Dit is een combinatie van antivirale medicijnen die op minstens twee verschillende manieren goed werken. Deze therapie is sinds 1996 overal in gebruik. Hierdoor leidt een hiv-besmetting minder of veel later tot aids. 

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel