werk en handicap

Blind/slechtziend & werk en onderwijs

Gevolgen voor werk

Op de werkvloer moeten collega’s zich realiseren dat iemand met een visuele beperking non-verbale communicatie mist. In de sociale omgang, bijvoorbeeld bij grapjes of gebaren, kan een blinde/slechtziende niet anticiperen op de non-verbale communicatie. Bij de inrichting van de werkplek is het belangrijk dat meubelen en andere elementen niet te vaak van plaats wisselen. Bovendien komt iemand met een visuele beperking minder snel achter de algemene informatie en de organisatiecultuur van het bedrijf.

Slechtzienden hebben het soms lastiger dan blinden, want de omgeving benadert hen vaak als zienden. Toch missen zij een deel van wat iemand zonder visuele beperking wel kan zien.

Voor beide groepen geldt dat het vervoer naar het werk en de oriëntatie in het gebouw de stap naar werk kan belemmeren. Daarnaast is het goed om veiligheidsmaatregelen te treffen die ook geschikt zijn voor blinden of slechtzienden in het gebouw.

Gevolgen voor onderwijs

Blinden volgen veelal onderwijs met aangepaste leermiddelen en methoden op speciale scholen.

Bron: brancherapport 2005 ministerie van VWS

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel