werk en handicap

Verenigingen & organisaties blind/slechtziend

 • Viziris www.viziris.nl
  Viziris (voorheen de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang) komt op voor de medische en maatschappelijke belangen van alle mensen met een visuele beperking in Nederland. 
 • Bartiméus www.bartimeus.nl (voorheen Sonneheerdt Bartiméus)
  Kennisorganisatie voor alle vragen rondom visuele beperkingen, ook voor professionals. Er staat informatie over de gevolgen voor werk, wonen, leren en het dagelijks leven. Bartiméus geeft ook advies en ondersteuning. Maakt deel uit van REA College Nederland (www.reacollege.nl).    
 • Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten (fovig) www.fovig.nl
  Fovig informeert ouders en organiseert regionale bijeenkomsten. Ieder kwartaal komt het blad 'Fovig nieuws' uit, waarin informatie over wet- en regelgeving, ervaringen en relevante ontwikkelingen staan. Werk en studie vormen een vast onderwerp. 
 • Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) www.nvbs.nl
  Een belangenorganisatie voor visueel beperkten verzorgt lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en ledenservice. De vereniging heeft achttien afdelingen, verspreid over het gehele land. 
 • Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden Contactgroep Jongeren en Studenten www.nvbs-jongeren.nl
  De contactgroep biedt visueel gehandicapte studenten (wo en hbo) de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. De contactgroep heeft een eigen kwartaalblad Studitair, waarin ervaringen, actueel onderzoek en universiteiten/hbo’s staan.
 • Visio www.visio.org
  Visio begeleidt en adviseert over leven, leren, werken en wonen met een visuele beperking. Visio heeft scholen, ambulante onderwijsbegeleiders, speciale peuter- en kleutergroepen, een onderwijs-zorggroep, themagroepen en ontmoetingsweken voor visueel en auditief gehandicapten. De site heeft een speciaal deel voor jongeren.
 • Mi ta stimabo www.mitastemabo.nl
  Mi ta stimabo behartigt belangen voor mensen met een visuele beperking. Ze geven informatie en stimuleren lotgenotencontact.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel