CrossOverprojecten

wajongpaspoort

Het Wajongpaspoort biedt praktische tips en aansprekende voorbeelden van concrete cao-afspraken voor een succesvolle uitvoering. Het is primair bedoeld voor onderhandelaars en beleidsmakers van sociale partners die betrokken zijn bij cao-afspraken over Wajongers. Dit paspoort levert de nodige informatie voor het maken van kwalitatieve afspraken, die recht doen aan de intentie van cao-afspraken. Maar ook werkgevers die er op de werkvloer mee aan de slag moeten, kunnen er hun voordeel mee doen.

Bekijk het Wajongspaspoort 

Ondernemers willen wel
Het belang van de samenleving wordt gediend wanneer zoveel mogelijk mensen meedoen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers geldt ook simpelweg dat jongeren met een beperking een serieus arbeidspotentieel vormen. Steeds meer branches en bedrijven zijn bereid om hierover afspraken op te nemen in de cao. Al bijna 15 duizend werkgevers hebben Wajongers in dienst. Dat aantal kan en moet groeien. Eenvoudig uitvoerbare, heldere afspraken ondersteunen werkgevers bij het aan werk helpen, houden en zich laten ontwikkelen van Wajongers. Het Wajongpaspoort helpt met de concrete cao-afspraken en direct toepasbare aanbevelingen. Het instrument geeft bovendien inzicht in het soort werk dat een Wajonger kan doen en in welke vorm. Alles ter inspiratie én motivatie om jongeren met een beperking een serieuze kans op een werkplek in een reguliere werkomgeving te bieden.

Teamwork
Kennis- en innovatiecentrum CrossOver en werkgeversvereniging AWVN hebben - in nauwe samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland, Wissenreat Van Spaendonck, MVO Nederland/De Normaalste zaak en UWV WERKbedrijf - het Wajongpaspoort ontwikkeld. Door het werkgeversperspectief centraal te stellen, sluit het resultaat goed aan bij de praktijk. En is er meteen breed draagvlak, waarbij de betrokken partijen het Wajongpaspoort actief promoten en verspreiden in hun netwerken.
Bekijk het Wajongpaspoort voor cao-afspraken

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel