CrossOverprojecten

overige

Boekjes
Boekjes voor werkgevers met praktische informatie over het in dienst nemen of hebben van een werknemer met een beperking of chronische ziekte. Er zijn 13 boekjes, gericht op 13 beperkingen. Waar moet een werkgever aan denken?

Workability Index
De Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die meet hoe werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen (work ability). De WAI is onderdeel van een breed concept van werkvermogen. Het concept levert een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers door het werkvermogen in kaart te brengen. Blik op Werk verstrekt deze vragenlijsten.

Wajong wijzer
De Wajong Wijzer geeft uitleg over wat een Wajonger nu precies is en kan, hoe werkgevers ze in dienst kunnen nemen en welke mogelijkheden dit voor bedrijven biedt. De website is gericht op werkgevers. Deze site wijst de weg in regels, informatie en procedures. De wijzer heeft de volgende rubrieken: algemene informatie, matchingsvoorwaarden, werving en selectie, introductie en inwerkperiode, ziekmelding en uitval en scholing en loopbaanontwikkeling.

De Werkscan
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers (en zelfstandigen) wordt steeds belangrijker. Waarom? Denk aan de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt, langer doorwerken, vergrijzing en intersectorale mobiliteit. Wat kunnen een sector, een branche of werkgevers doen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Hoe kunt u als werkgever, uw medewerkers faciliteren bij duurzame inzetbaarheid? Hoe houdt uw medewerker het werkvermogen optimaal? Duurzame inzetbaarheid: belang van werkgever en medewerker.

Maak kennis met de Werkscan, een methodiek die de duurzame inzetbaarheid van een medewerker in kaart brengt. Het Kenniscentrum van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen, het AKC heeft een degelijke, onderbouwde methode geïntroduceerd. Deze methode motiveert uw medewerkers actief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. De methode is gebaseerd op al langer bestaande gevalideerde instrumenten zoals het vaststellen van werkvermogen met de Work Ability Index, de matching van belasting en belastbaarheid door arbeidsdeskundigen en de stimulerende werking van een motivational coaching gesprek gericht op zelfregie.

De Werkscan-methode motiveert medewerkers actief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. De methode is wetenschappelijk gevalideerd. De methode bestaat uit 4 stappen die een werkende doorloopt.

Voor meer informatie zie de flyer Werkgever en de flyer Werkscan traject.

Vrij Baan
Empowerment speelt altijd in situaties waarin sprake is van een maatschappelijke achterstand. In dit geval gaat het om achterstand op de arbeidsmarkt. Het maakt daarbij in principe niet uit of het gaat om een lichamelijke beperking, een werkloosheidssituatie, een burn-out of een chronische ziekte. De VrijBaan Empowerment Methode is de aanpak om via meting van het persoonlijk empowermentniveau aan de slag te gaan met gerichte trainingen en/of interventies. Meting kan met de VrijBaan vragenlijst. Via deze lijst ontdekt de deelnemer zijn eigen visie op sterke en zwakke componenten van zijn persoonlijke empowerment. Vervolgens is een training mogelijk. De empowermenttraining is bedoeld om de deelnemer beter in staat te stellen zelf actief te zijn bij het vinden en behouden van werk. De methode is uitgebreid beschreven in een handboek. Meer informatie over VrijBaan, het handboek, de vragenlijst als ook andere publicaties zijn via de website te vinden.

Impliciete denkbeelden
Het is algemeen bekend dat mensen niet altijd zeggen wat ze denken en vermoedelijk weten mensen niet altijd wat ze denken. Het begrijpen van deze verschillen is belangrijk voor de wetenschappelijke psychologie. Stereotypering werkt ook vanuit onbewust aanwezige denkbeelden en associaties. Deze website presenteert een methode die deze verschillen in ons bewuste en onbewuste kan aantonen. Deze methode heet: Impliciete Associatie Test, IAT afgekort. Via de site kun je je eigen bewuste en onbewuste voorkeuren testen ten aanzien van 90 verschillende onderwerpen (vanuit de Engelstalige versie van de website en na registratie). Variërend van muziekstijlen, politieke onderwerpen tot groepen mensen. Ook biedt de site achtergrond informatie over de IAT. Dit is ook in het Nederlands beschikbaar.

Lectoren en lectoraten
Deze lijst met lectoren en lectoraten biedt mogelijk aanvullende informatie via publicaties en presentaties vanuit de betreffende lectoraten.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel