CrossOverprojecten

professionals van de toekomst

Doel
Het doel van Professionals van de toekomst is om hbo-opleidingen ertoe te bewegen om in hun curriculum (meer) aandacht te besteden aan onderwerpen als: normaliseren van beperking, empowerment, omgaan met verschillen, integrale samenwerking, eigen kracht, inclusie, en de onderwijs- en arbeidsparticipatie van (jonge) mensen met beperkingen. De precieze insteek varieert per opleiding.

Het gaat het om de volgende opleidingen:

Suggesties
Op zoek naar concrete suggesties voor genoemde opleidingen? Klik op de betreffende opleiding.

Achtergrond
Er is vaak sprake van onwetendheid en ongemak als het gaat om de omgang met mensen met een beperking (van welke aard ook). Mede doordat mensen 'waar iets mee is’ in ons land al vroeg gescheiden worden van de reguliere maatschappij. We leren niet om op een natuurlijke manier, zonder vooroordelen, met elkaar om te gaan. Ondanks goede intenties en de wil om het goed te doen, geldt dit ook voor veel professionals. Dit kan ofwel leiden tot uitsluiting, of tot betutteling en dus een achtergestelde positie van (jonge) mensen met een beperking. Daarnaast werken veel professionals langs elkaar heen hetgeen niet in het belang is van de persoon waar het om gaat.

Wie
Een aantal professionals is van bijzonder belang. Zij krijgen ongetwijfeld in hun werk te maken met (jonge) mensen met beperkingen. Denk aan leerkrachten, jeugdwerkers, gezinscoaches, buurtwerkers, professionals in de jeugdzorg, loopbaancoaches, personeelsfunctionarissen en HRM-managers.

Bagage
De vraag is of deze aankomende professionals voldoende voorbereid worden, zodat zij mensen met een beperking waar nodig zo goed mogelijk kunnen ondersteunen om het maximale te bereiken. Het gaat erom hen voldoende bagage mee te geven tijdens hun studie, zodat zij mensen met beperkingen normaal vinden. En ook dat deze professionals in spé automatisch eraan zullen bijdragen dat alle (jonge) mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien gedurende hun onderwijs- en arbeidsloopbaan.

CrossOver denkt dat het beter kan en baseert zich op een inventarisatie via gesprekken met diverse (programma)docenten, curriculumcommissies, landelijke opleidingsoverleggen, lectoren en sectorale adviescolleges. Per opleidingen bieden we concrete suggesties voor gebruik tijdens lessen en opdrachten. Leesmaterialen, gastdocenten en voorbeelden/ beeldmaterialen.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel