CrossOverprojecten

alle spelers in beeld

Waar kunnen jongeren met een beperking en hun ouders/begeleiders eigenlijk terecht met hun vragen of behoefte aan ondersteuning op het gebied van onderwijs, arbeid of zorg? Met welke organisaties of instellingen krijgen ze dan te maken? Wie zijn de professionals en wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden? Kortom, hoe zijn de werelden van onderwijs, arbeid en zorg in Nederland georganiseerd? Veel antwoorden op dit soort vragen zijn te vinden op de nieuwe website www.allespelersinbeeld.nl.

Voor jongeren met een beperking en hun ouders/verzorgers vormen de werelden van onderwijs, arbeid en zorg een complex universum dat allesbehalve helder en transparant is. Het is vaak lastig de weg te vinden tot de gewenste ondersteuning, advies en zorg.

De nieuwe website brengt hier verandering in. De structuren van de drie werelden worden helder geschetst, inclusief de samenhang, verwevenheid en de spelers die in deze werelden opereren: organisaties, instellingen en professionals. Dit gebeurt vanuit het perspectief van jongeren met een beperking.

De website ‘alle spelers in beeld’ is mede gebaseerd op een onderzoek dat in 2010 door CrossOver is uitgevoerd. Dit rapport, Zorgorganisaties in Beeld, focust op de wereld van zorg, en sluit aan op eerder onderzoek naar de wereld van arbeid en onderwijs uit 2008.

Bekijk het rapport
Check de website via http://www.allespelersinbeeld.nl

 

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel