werk

voorzieningen voor op en rond het werk

Jongeren met een structurele functionele beperking kunnen gebruik maken van een aantal voorzieningen op en rond het werk. Bij jongeren die gebruik maken van de Wet Wajong staat vast dat ze een structurele functionele beperking hebben. Bij andere jongeren moet dat worden vastgesteld door het UWV. Dat gebeurt als de jongere een voorziening aanvraagt bij UWV. Het gaat om de volgende voorzieningen:

  • Vervoersvoorzieningen zoals een vergoeding van taxikosten of van een aangepaste auto
  • Intermediaire activiteiten voor mensen met een visuele, auditieve of motorische handicap
  • Aanpassingen op de werkplek zoals aangepaste meubilair of gebouw
  • Persoonlijke ondersteuning door een jobcoach

Meer informatie over deze voorzieningen leest u in de UWV brochure ‘Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk, hulpmiddelen en vergoedingen als u een ziekte of handicap heeft'. Lees de brochure.

Zorg op de werkplek
Jongeren met een beperking die zorg nodig hebben tijdens het werk kunnen deze aanvragen bij het CIZ. Bij zorg op de werkplek kan het gaan om:

  • Persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld als de werknemer hulp nodig heeft bij toiletbezoek, bij eten en drinken of bij het gebruik van medicijnen of een stoma.
  • Verpleging: als voor een werknemer op de werkplek verpleegkundige handelingen nodig zijn.

Meer informatie over zorg op het werk kunt u krijgen bij MEE.

Wajong werkt

Op Wajongwerkt leest u meer over de werkmogelijkheden voor uw kind.

Filmpjes

Op samenwerken.tv ziet u fimpjes van jongeren met een beperking op hun werkplek. De werkgever en een werkbegeleider leggen uit welke ondersteuning de jongere heeft.