werk

hulp van een re-integratiebedrijf

Jongeren met een beperking die zelf geen baan kunnen vinden, kunnen hulp krijgen van gemeente of UWV. De werkcoach van UWV of de consulent van de gemeente kan de jongere zelf begeleiden. Is er meer ondersteuning nodig dan kan een re-integratiebedrijf ingeschakeld worden. UWV of gemeente bepaalt dus of een re-integratiebedrijf wordt ingeschakeld.

Een re-integratiebedrijf begeleidt en ondersteunt bij het vinden van een baan. Een baan die past bij de mogelijkheden van uw kind. Wat er precies gaat gebeuren tijdens een re-integratietraject hangt af van de situatie van uw kind. Is nog niet precies duidelijk wat voor werk uw kind wil doen? Dan kan via het re-integratiebedrijf een beroepskeuzetest worden gedaan of kunnen verschillende werkervaringsplekken worden aangeboden. Ook een sollicitatietraining kan de kans op werk te vergroten. Het is bovendien mogelijk om een korte opleiding te volgen. Voorwaarde is dan wel dat de scholing noodzakelijk is om werk in de regio te vinden.

Welk re-integratiebedrijf gaat begeleiden?
De meeste re-integratiebedrijven hebben hun eigen deskundigheid. UWV en gemeente zijn meestal op de hoogte en stellen enkele re-integratiebedrijven voor. Zelf met een voorstel komen kan natuurlijk ook.

Er zijn in Nederland heel veel re-integratiebedrijven. Sommigen zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een bepaalde ziekte of handicap. Dat kan handig zijn, maar het is ook goed om te kijken naar de resultaten die een re-integratiebedrijf boekt. Op de website van Blik op werk kunt u re-integratiebedrijven vinden en zien hoe tevreden de klanten van deze bedrijven zijn.

De re-integratie zelf regelen
Zowel UWV als gemeenten kennen veelal een aparte regeling waarmee uw kind zelf het re-integratietraject kan vormgeven.

Heeft uw kind ondersteuning vanuit de Wet Wajong? Dan kan hij of zij met een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) aanvragen. Deze regeling is bedoeld voor jongeren die duidelijk weten welke ondersteuning ze nodig hebben en hoe ze die het best kunnen krijgen. Meer informatie vindt u op de site van UWV.

Krijgt uw kind hulp van de gemeente? Vraag dan bij de gemeente na of er een persoonlijk re-integratiebudget is om zelf een re-integratietraject in te richten. Veel gemeenten hebben zo’n regeling.

Verdiend?

Wat gebeurt er eigenlijk in een re-integratietraject? In de tv-serie ‘Je verdiende loon’ worden mensen in een re-integratietraject gevolgd.

Regel hulp

Op de handige website Regelhulp vindt u een overzicht van zorg, werk, uitkeringen en andere voorzieningen. Ook kunnen hier de officiële aanvraagformulieren worden ingevuld krijgen.

Jeugdwerkloosheid

Er zijn allerlei projecten om jongeren aan een plek op de arbeidsmarkt te helpen. Informeer bij uw gemeente welke projecten in uw regio lopen. Meer informatie.