werk

hulp bij het vinden van een baan

Jongeren met een beperking die hulp willen bij het vinden van werk kunnen zich melden op het Werkplein. De meeste werkpleinen hebben hiervoor een apart jongerenloket. Op het werkplein wordt bekeken of uw kind recht heeft op hulp vanuit de Wet Wajong.

Beide wetten moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren duurzaam aan het werk komen. UWV en gemeenten huren vaak re-integratiebedrijven in om jongeren aan werk te helpen.

Hulp naar werk vanuit de Wet Wajong

Hulp van een re-integratiebedrijf

Verdiend?

Wat gebeurt er eigenlijk in een re-integratietraject? In de tv-serie ‘Je verdiende loon’ worden mensen in een re-integratietraject gevolgd.

Regel hulp

Op de handige website Regelhulp vindt u een overzicht van zorg, werk, uitkeringen en andere voorzieningen. Ook kunnen hier de officiële aanvraagformulieren worden ingevuld krijgen.

Jeugdwerkloosheid

Er zijn allerlei projecten om jongeren aan een plek op de arbeidsmarkt te helpen. Informeer bij uw gemeente welke projecten in uw regio lopen. Meer informatie.