werk

als uw kind alleen aangepast kan werken: sociale werkvoorziening of dagbesteding

Voor jongeren met een beperking is werken in een gewone baan soms (nog) niet mogelijk. Ook niet met alle ondersteuning die UWV en gemeente daarbij kunnen geven.Voor hen zijn er daarom andere mogelijkheden, namelijk werken via de sociale werkvoorziening of via arbeidsmatige dagbesteding. Beide kunnen een opstap zijn naar werken bij een gewone werkgever.

Werken via de sociale werkvoorziening
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld voor mensen die wel kunnen werken, maar met alle gewone hulp van UWV of gemeente toch geen baan vinden of houden. Via de Wsw wordt het werk aangepast aan hun mogelijkheden.

De Wsw is een vrijwillige voorziening. Een jongere kan dus niet verplicht worden om via de Wsw te werken.

UWV WERKbedrijf beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor werken via de Wsw. Als iemand recht heeft op hulp vanuit de Wsw, dan krijgt diegene een Wsw-indicatie van UWV WERKbedrijf. De gemeente is verplicht om mensen met een Wsw-indicatie passend werk aan te bieden. Het kan gaan om betaald werk bij een sociale werkplaats of bij een gewone werkgever met begeleiding vanuit het SW-bedrijf.

De bedoeling is dat het werken in de Wsw de arbeidsmarktkansen van uw kind vergroot. Indien mogelijk wordt steeds een stapje verder gezet naar werken bij een gewone werkgever. Gaat het goed dan heeft uw kind de Wsw misschien niet meer nodig. Uw kind gaat dan als normale werknemer aan de slag.

Meer informatie over de Wsw vindt u in de brochure 'De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening' en 'Werken in de Sociale Werkvoorziening'

Arbeidsmatige dagbesteding
Er zijn ook jongeren die (nog) niet in staat zijn tot betaald werk bij een gewone werkgever of op een sociale werkplaats. Zij kunnen begeleiding krijgen vanuit de AWBZ ter vervanging van arbeid (dagbesteding). Voor een plek in een dagbestedingsproject, moet een indicatie gevraagd worden bij CIZ.

Overzicht

Een overzicht van alle re-integratiebedrijven is te vinden op de website van
Blik op Werk