verenigingen en organisaties

Hier vindt u een eerste overzicht van overkoepelende organisaties, ouderverenigingen en websites. Alle genoemde organisaties hebben betrekking op ouders van kinderen met een handicap of beperking of hebben een deel van de website ingericht voor ouders.

Centrum voor jeugd en gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een inlooppunt voor gezinnen. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen hier terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

MEE
MEE ondersteunt ouders en kinderen bij het vinden van antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen die zij ervaren als gevolg van een beperking. U kunt bij MEE terecht met vragen over bijvoorbeeld opvoeden, leren en werken, wonen, vrienden en relaties, vrijetijd en sport of geldzaken.

Langsdelevenslijn
Informatie over beperkingen, arbeid en onderwijs. Er kan op thema en werkgebied gezocht worden. Langs de Levenslijn is een initiatief van MEE, de landelijke organisatie voor iedereen met een beperking.

Ouderverenigingen
Wilt u meer weten over de ziekte of handicap van uw kind en hoe daar als ouder mee om te gaan? Dan kunt u terecht bij patiënten- of ouderverenigingen. Enkele belangrijke zijn:

Informatie over onderwijs

  • Passend onderwijs Deze website is bedoeld voor ouders, leerkrachten, schoolbestuurders en managers, voor iedereen die zich betrokken voelt bij het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen. De site is een intitatief van OCW en ouder-, onderwijs- en besturenorganisaties in het onderwijs.
  • Ouders aan zet Ouders aan Zet is een landelijke vereniging voor ouders en door ouders, voor kinderen met een beperking/achterstand in het onderwijs
  • 50tien Informatiepunt waar ouders met vragen over het onderwijs terecht kunnen. Dit kan via de site of de telefoonlijn 0800 -5010.
  • Nederlandse Vereniging voor Thuis Onderwijs De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs, voor ouders die hun kinderen thuis onderwijs (willen) geven.
  • Kennisnet Speciaal Onderwijs Cluster 1 Drie belangrijke instellingen verzorgen onderwijs en begeleiding aan blinde en slechtziende kinderen vanuit diverse vestigingen in geheel Nederland.
  • Kennisnet Speciaal onderwijs Cluster 2 Scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, mogelijk in combinatie met een andere handicap.
  • Kennisnet Speciaal Onderwijs Cluster 3 Scholen voor leerlingen met verstandelijke (ZML) en/of lichamelijke beperkingen (LG/MG) en leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ).
  • Kennisnet Speciaal onderwijs Cluster 4 Scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig psychisch zieken en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.
  • Kennisnet Ouders Voor ouders die meer willen weten over praktijkonderwijs.

Project Thuis

Het project Thuis heeft als doel het informatie- en ondersteuningsaanbod voor ouders van kinderen met een beperking of chronische aandoening te verbeteren.

regelhulp

Op Regelhulp vindt u een overzicht van regelingen op het terrein van zorg, werk, uitkeringen en andere voorzieningen. Via deze site kunt u officiële aanvraagformulieren invullen.