opvoeding

Ouders van kinderen die langdurig ziek of gehandicapt zijn, ervaren de gevolgen daarvan in hun dagelijkse leven. De opvoeding kan zwaarder zijn en extra zorg kan ten koste gaan van tijd voor werk, vrije tijd of aandacht voor andere gezinsleden. Welke hulp kunt u krijgen? En wat is belangrijk in het kader van de toekomstige zelfstandigheid van uw kind?

  • Ondersteuning bij de opvoeding
  • Ondersteuning bij zorg
  • Bevorderen van de zelfstandigheid in opvoeding

Ondersteuning bij de opvoeding

Elke ouder heeft wel eens een vraag over de opvoeding van zijn of haar kind. Meestal biedt een gesprek met mensen in uw omgeving of zoektocht op internet voldoende antwoord. Als het niet lukt een antwoord te vinden, kunt u professionele hulp inschakelen.

U kunt uw vraag bijvoorbeeld voorleggen aan uw huisarts, MEE of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij kunnen u advies geven of doorverwijzen naar bijvoorbeeld oudercursussen of een pedagoog.

Ondersteuning bij zorg

De zorg voor een kind met een beperking kan zwaarder zijn dan de zorg voor andere kinderen. Heeft uw kind vanwege een ziekte of handicap veel meer zorg nodig dan gebruikelijk is? En gaat het om zorg die langer duurt dan drie maanden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning bij de zorg. Meer informatie.

Bevorderen van zelfstandigheid in opvoeding

Zo normaal mogelijk, dat is vaak het uitgangspunt bij de opvoeding van een kind met een ziekte of handicap. En dat is niet voor niets, want meedoen leer je het beste door mee te doen. Zo zelfstandig mogelijk participeren in de maatschappij is dus niet alleen een doel bij het opvoeden maar ook een middel. Opgroeien in een normale omgeving en meedoen aan activiteiten die ook voor andere kinderen normaal zijn, bereidt kinderen met een beperking zo goed mogelijk voor op zelfstandig functioneren.

Soms moet uw kind door beperkingen als gevolg van ziekte of handicap afwijken van wat normaal is. Bijvoorbeeld als uw kind niet naar een gewone school of sportclub kan. Dat kan een risico zijn voor de huidige en toekomstige maatschappelijke participatie van uw kind. Daarom is het steeds vaker mogelijk om ook speciale ondersteuning in een zo gewoon mogelijke omgeving te krijgen. Een school voor speciaal onderwijs zit dan in hetzelfde gebouw als een reguliere school voor kinderen van dezelfde leeftijd.

Als een kind op een aantal terreinen niet 'normaal' kan meedoen, dan zijn er vaak andere terreinen waar dat eventueel met de nodige steun wel kan. Denk bijvoorbeeld aan taken in het huishouden, contacten met leeftijdsgenoten en familie, wonen en vrije tijd.

Er zijn diverse tips die u kunnen helpen om te zorgen dat uw kind zo zelstandig mogelijk wordt:

  • Stimuleer uw kind om dingen zoveel mogelijk zelf te (leren) doen
  • Help uw kind te ontdekken waar zijn of haar talenten liggen
  • Probeer een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van uw kind: zowel overschatting als onderschatting van de mogelijkheden door ouders komt regelmatig voor en is vervelend voor een kind
  • Probeer het kind een eigen sociaal netwerk te laten opbouwen

Heeft u behoefte aan meer begeleiding bij de opvoeding? Neem dan contact op met MEE of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

oudercursussen

MEE biedt verschillende cursussen aan voor ouders van kinderen met een beperking. Bijvoorbeeld over de balans in uw gezin of het omgaan met autisme.

tijdschrift

Lotje&Co Voor ouders en gezinnen met zorgintensieve kinderen. Over de emotionele en praktische kant en wat er wel kan.