onderwijs

scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO)

SBO-scholen zijn er speciaal voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen en moeilijk lerende kinderen, die niet naar de gewone basisschool kunnen. Het onderwijs richt zich op kinderen van 4 tot maximaal 14 jaar.

Op een SBO-school krijgt uw kind veel individuele begeleiding. De klassen zijn klein en de lesstof is overzichtelijk. Er zijn allerlei deskundigen op school aanwezig die uw kind kunnen helpen. Denk aan een pscycholoog, een maatschappelijk werker of een logopedist.

Denkt u dat uw kind het beste af is op een SBO-school? Bezoek dan eens zo’n school bij u in de buurt. Wilt u uw kind aanmelden? Vraag dan bij de basisschool van uw kind om een aanmeldformulier. De Permanente Commissie Leerlingenzorg bekijkt dan of uw kind naar een SBO-school kan. Meer informatie vindt u op Kennisnet.

UWV

Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. Download de brochure
Hoe kan UWV mij of mijn kind helpen bij het volgen van onderwijs?

informatie voor ouders

Op regelhulp.nl vindt u informatie over alle ondersteuning die uw kind in het onderwijs kan krijgen.

werkscholen

De Werkschool helpt je kind straks samen met je eigen school bij het vinden van betaald werk. Kijk op de site voor meer info en vraag op school naar de werkschool!