onderwijs

scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs

Scholen voor speciaal onderwijs zijn er voor leerlingen die:

  • blind of slechtziend zijn (cluster1)
  • doof- of slechthorend zijn of een taalprobleem hebben (cluster2)
  • een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben (cluster3)
  • gedrags- of psychiatrische problemen hebben (cluster4)

Voor al deze clusters zijn er aparte scholen. Speciaal onderwijs bestaat zowel voor basis- als voor voorgezet onderwijs. Op scholen voor voorgezet speciaal onderwijs (vso) krijgen leerlingen met een beperking aangepaste lessen zodat zij zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Op deze scholen kunnen leerlingen een vmbo, havo of vwo-diploma halen. Leerlingen voor wie dat niet haalbaar is worden voorbereid op werk of arbeidsmatige dagbesteding.

Uw kind heeft een indicatie nodig voor het speciaal onderwijs. Deze kunt u krijgen via de Commissie van Indicatiestelling (CvI) van de Regionale Expertisecentra (REC’s). U vindt de CvI bij u in de buurt.

UWV

Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. Download de brochure
Hoe kan UWV mij of mijn kind helpen bij het volgen van onderwijs?

informatie voor ouders

Op regelhulp.nl vindt u informatie over alle ondersteuning die uw kind in het onderwijs kan krijgen.

werkscholen

De Werkschool helpt je kind straks samen met je eigen school bij het vinden van betaald werk. Kijk op de site voor meer info en vraag op school naar de werkschool!