onderwijs

aparte mbo's voor jongeren met een beperking

In Nederland zijn er vijf aparte scholingscentra voor jongeren met arbeidshandicap. Op deze scholen kunnen jonggehandicapten die geen onderwijs op een gewoon mbo kunnen volgen een mbo-diploma halen.

Zij krijgen les in een aangepaste omgeving. Meer informatie vindt u op de site van REA College of Eega.

UWV

Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. Download de brochure
Hoe kan UWV mij of mijn kind helpen bij het volgen van onderwijs?

informatie voor ouders

Op regelhulp.nl vindt u informatie over alle ondersteuning die uw kind in het onderwijs kan krijgen.

werkscholen

De Werkschool helpt je kind straks samen met je eigen school bij het vinden van betaald werk. Kijk op de site voor meer info en vraag op school naar de werkschool!