onderwijs

voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Er zijn drie verschillende soorten onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.

als een vmbo-diploma niet haalbaar is: praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met leren waardoor ze niet naar het vmbo kunnen. Het onderwijs bereidt leerlingen voor op het uitoefenen van eenvoudige werkzaamheden op de regionale arbeidsmarkt. Er wordt veel in de praktijk geleerd op school en in stages.

extra hulp op het vmbo
Leerlingen die binnen het vmbo extra hulp nodig hebben, kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. De school bepaalt hoe zij de lwoo invult. Bijvoorbeeld door het geven van bijlessen, het geven van lessen in kleinere groepen of door het aanbieden van trainingen. Leerlingen kunnen op deze manier gewoon een vmbo-diploma halen.

vmbo en mbo in één
Een vakcollege is een school die vmbo en mbo combineert. De leerling stroomt in in de eerste klassen van het vmbo en verlaat de school als vakman of vakvrouw met een mbo-diploma en een baan. Het onderwijs is bedoeld voor jongeren die graag praktisch leren. Vakscholen richten zich op beroepen in de techniek of de zorg.

UWV

Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. Download de brochure
Hoe kan UWV mij of mijn kind helpen bij het volgen van onderwijs?

informatie voor ouders

Op regelhulp.nl vindt u informatie over alle ondersteuning die uw kind in het onderwijs kan krijgen.

werkscholen

De Werkschool helpt je kind straks samen met je eigen school bij het vinden van betaald werk. Kijk op de site voor meer info en vraag op school naar de werkschool!