onderwijs

vergoedingen via UWV

Het UWV vergoedt een aantal voorzieningen voor leerlingen of studenten met een ziekte of handicap die nodig zijn voor het volgen van onderwijs. Het gaat om de volgende voorzieningen:

  • Vervoersvoorzieningen zoals een aangepaste fiets of auto of een kilometervergoeding
  • Intermediaire activiteiten voor leerlingen met een visuele, auditieve of motorische handicap
  • Aanpassingen op school zoals aangepast meubilair of hulpmiddelen voor schrijven, lezen of horen

Welke voorzieningen vergoed worden, hangt af van de beperkingen van uw kind en het soort onderwijs dat uw kind volgt. Meer informatie.

UWV

Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. Download de brochure
Hoe kan UWV mij of mijn kind helpen bij het volgen van onderwijs?

informatie voor ouders

Op regelhulp.nl vindt u informatie over alle ondersteuning die uw kind in het onderwijs kan krijgen.

werkscholen

De Werkschool helpt je kind straks samen met je eigen school bij het vinden van betaald werk. Kijk op de site voor meer info en vraag op school naar de werkschool!