onderwijs

leerlinggebonden financiering

Reguliere scholen voor basis-, voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs kunnen geld krijgen om onderwijs mogelijk te maken voor leerlingen met een handicap of ziekte. Dat is geregeld via de leerlinggebonden financiering (lfg) ook wel ‘rugzak’ genoemd. De regeling is bedoeld voor leerlingen die zonder extra begeleiding geen regulier onderwijs zouden kunnen volgen.

Met het rugzakje kan de school bijvoorbeeld een klassenassistent of een remedial teacher inhuren. Of andere ondersteuning voor uw kind en de docent. De school kan het geld ook gebruiken voor extra software of aangepast lesmateriaal.

Ouders kunnen een aanvraag voor leerlinggebonden financiering indienen bij de Commissie voor Indicatiestelling.
Met vragen over de indicatiestelling kunt u terecht bij het Meld- en Adviespunt Indicatiestelling LGF. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van ouders en rugzak.

UWV

Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. Download de brochure
Hoe kan UWV mij of mijn kind helpen bij het volgen van onderwijs?

informatie voor ouders

Op regelhulp.nl vindt u informatie over alle ondersteuning die uw kind in het onderwijs kan krijgen.

werkscholen

De Werkschool helpt je kind straks samen met je eigen school bij het vinden van betaald werk. Kijk op de site voor meer info en vraag op school naar de werkschool!